FreshMail.pl

Interpretacja baśni według Marie-Louise von Franz – cykl seminaryjny

Prowadzi: Małgorzata Kalinowska – psychoanalityk jungowski, tłumaczka „Alchemii” Marie-Louise von Franz

„Interpretacja baśni według Marie-Louise von Franz” to seria seminariów przedstawiająca analityczne podejście do znaczenia i interpretacji baśni. Von Franz była jednym z najbliższych współpracowników Carla Gustava Junga i szeroko znanym autorytetem w zakresie baśni, symboliki alchemicznej i znaczenia mitów w rozwoju. Seminaria oparte są na serii książek jej autorstwa: „The Interpretation of Fairy Tales”, „Archetypal Patterns in Fairy Tales”, „Individuation in Fairy Tales”, „Shadow and Evil in Fairy Tales”, „The Feminine in Fairy Tales” i „Redemption Motifs in Fairy Tales”, które przedstawiają jej podejście do interpretacji baśni, ilustrowane przykładami baśni z różnych kultur.

Baśnie według Carla Gustava Junga są najprostszym i najczystszym wyrazem zbiorowej nieświadomości stąd dają nam wgląd w podstawowe wzorce psychiki ludzkiej. Baśnie niosą w sobie wzorce odnoszące się do naszego życia, w których w bezpieczny sposób mogą się pomieścić nieświadome treści procesu indywiduacji. Niosą również pewne symboliczne obrazy typowe dla nieświadomych zbiorowych procesów – są dla zbiorowej psychiki tym, co sny w indywidualnym rozwoju i pełnią podobnie leczącą funkcję. 

Praca z baśniami wspiera integrację psychiczną i dostarcza nowych perspektyw, które inicjują procesy przemiany psychicznej, stąd ma nieocenione znaczenie zarówno w procesie terapii jak i w odniesieniu do wspierania własnego rozwoju. 

Pierwsze seminarium z cyklu wprowadzać będzie w podstawy pracy z archetypowym materiałem, nawiazując jednocześnie do historycznego znaczenia baśni w rozwoju. Kolejne odnosić się będą do baśni odwołujących się do określonych aspektów rozwojowych. Każde spotkanie zawierać w sobie będzie część teoretyczną (wykłady, dyskusja) i praktyczną pracę grupową z wybranymi baśniami. 

 

Dla kogo?

Seminaria przeznaczone są dla osób zainteresowanych pogłębieniem swojej teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat baśni z psychologicznej perspektywy.

 

Tematyka seminariów:

 1. Archetypowe wzorce w baśniach – 23 września 2017
 2. Cień i zło w baśniach
 3. Kobiecość w baśniach
 4. Indywiduacja w baśniach

 

Główne obszary tematyczne zajęć:

 • Powstawanie i źródło baśni
 • Znaczenie baśni dla indywidualnego i zbiorowego rozwoju – perspektywa psychologii analitycznej
 • Funkcja baśni w procesie indywiduacji
 • Praktyczne zastosowanie baśni we wspieraniu procesu rozwojowego

 

Metody i techniki pracy z baśniowym materiałem:

 • Aktywna wyobraźnia (opowieść, rysunek, drama)
 • Amplifikacja – odkrywanie podobnych motywów, znaczeń, przykładów
 • Analiza struktury i postaci baśni
 • Interpretacja baśni 
 • Circumabulacja – krążenie wokół baśniowych wzorców, z wykorzystaniem skojarzeń wnoszonych przez różne funkcje psychiczne: myślenie, uczucia, intuicję i percepcję

Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski, autorka, tłumaczka

Małgorzata jest certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim uprawnionym do prowadzenia superwizji – Indywidualnym Członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Jest również członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie uczestniczy w aktywnościach Komisji Szkoleniowej i Komisji Etyki, wykładając między innymi na szkoleniu I stopnia w psychoanalizie jungowskiej. Pracuje w prywatnej praktyce klinicznej od 1999 roku. Równolegle pracowała w stacjonarnej i poradnianej pomocy psychoterapeutycznej w obrębie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zajmuje się psychologią C. G. Junga od początku swej psychologicznej edukacji w latach dziewięćdziesiątych. Ważne dla niej jest podejście integracyjne – zarówno wobec różnych nurtów psychologii jungowskiej, jak i jej punktów spotkań z innymi dziedzinami nauk.

Jest tłumaczem kilku książek z zakresu psychologii analitycznej, w tym „Alchemii” Marie-Louise von Franz i „Wewnętrznego świata traumy” Donalda Kalscheda. Jej artykuły ukazały się między innymi w Journal of Analytical Psychology i w dwóch anglojęzycznych publikacjach książkowych z zakresu współczesnej psychologii jungowskiej.

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons

Zapisz się do naszego newslettera

FreshMail.pl