FreshMail.pl

Kluby Dyskusyjne Instytutu Studiów Kulturowych – RAVEN

„Pewnie nie można się spodziewać, że jeden mały instytut czy comiesięczny obiad z przyjaciółmi zmieni oblicze świata czy podniesie poziom jego samoświadomości, zdolności do refleksji i pozwoli objąć wglądem nieświadome stłumienia. A co jeżeli to właśnie takie spotkania są tą nowatorską zmianą, która może przynieść większą świadomość? Jeżeli spotykając się zajmujemy się w większym stopniu leczeniem naszego mówienia, niż mówieniem o szukaniu lekarstwa (na ten, czy tamten problem), wtedy angażujemy się w prawdziwą rozmowę, a to właśnie może zmienić oblicze świata.” – James Hillman – Philosophical Intimations

Klub dyskusyjny „Psychoanaliza kultury” to propozycja comiesięcznych spotkań odbywających się na styku kulturoznawstwa i psychoanalizy.  W trakcie spotkań poszukujemy rozumienia zarówno historycznych jak i współczesnych zjawisk kulturowych. Czy wcześniejsze definicje socjologii i psychologii mają swoje zastosowanie w czasach „płynnej nowoczesności”, które domagają się radykalnego przedefiniowania terminu „tożsamość”? Czy i jak kształtuje nas paradygmat myślenia, w którym żyjemy? Które ze współczesnych i wcześniejszych pojęć mogą być dla nas pomocne w zrozumieniu gwałtownych zjawisk zbiorowych, w jakich jesteśmy zanurzeni?  Czym jest dusza we współczesnej psychologii analitycznej, i w jaki sposób obejmuje wątki wykluczone z kultury zachodniej w toku jej rozwoju? Co mówią nam o mechanizmach psychiki zbiorowej współczesne wątki obecne w zjawiskach społecznych, politycznych i kulturze masowej? 

To tylko niektóre z pytań stawianych w trakcie klubowych spotkań. Zapraszamy osoby zainteresowane psychoanalizą, kulturoznawstwem, historią sztuki i antropologią religii. U swoich początków psychoanaliza była mocno zakorzeniona w kulturze, z której wyrosła, z czasem głównym obiektem jej zainteresowania stało się to, co dzieje się w indywidualnych i grupowych procesach terapeutycznych. W trakcie naszych dyskusji zobaczymy, poruszając się na styku historii, filmu, literatury i sztuki, że rozstanie to jest tylko pozorne. Umiejętność symbolicznego czytania zjawisk rzeczywistości kulturowej wciąż jest źródłem odkrywania głębokiej warstwy znaczeniowej. Pozwala pełniej rozumieć oblicze zmieniającego się świata w jego relacji do indywidualnego istnienia. Wierzymy, że proces ten odkrywa przed nami swe bogactwo właśnie w dialogu. Zapraszamy zarówno spragnionych gorącej dyskusji, jak i cichych słuchaczy.

Spotkania odbywają się w Czeladzi od jesieni 2016 roku. Moderatorem spotkań jest Antonina Szybowska – antropolog kultury.

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons

Zapisz się do naszego newslettera

FreshMail.pl