FreshMail.pl

Kobiecość i męskość – czasy transformacji, czy radykalizacji?

21 października 2016
18:30 – 20:30
Lokalizacja:

Gabinet Psychoanalityczny

Czeladź ul. Żabia 12

Zapraszamy zainteresowanych punktami stycznymi pomiędzy psychoanalizą a kulturą na spotkania Klubu Dyskusyjnego organizowane przez Instytut Studiów Archetypowych i Religijnych i Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej.

WSTĘP WOLNY

Ilość miejsc ograniczona. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o mailowe potwierdzenie uczestnictwa:
 contact@isar.edu.pl

Kobiecość i męskość w przestrzeni społecznej to współcześnie jeden z bardziej „gorących” tematów. Ogniskujące się wokół nich burzliwe dyskusje i redukcjonistyczne uproszczenia wydają się wskazywać na to, że w czasach „płynnej nowoczesności” stare definicje, w tym psychologiczne, tracą swoją znaczeniową pojemność i nie do końca są w stanie uchwycić nasze doświadczenie.

Terminy powiązane z kobiecością i męskością łatwo przechodzą w konkretyzacje – bezsprzeczne definicje, albo mityczne objaśnianie ich znaczenia. Przykładem jest zmiana terminów „gender”, czy „feminizm” z pojęć opisujących dziedzinę nauk humanistycznych w terminy-znaki, które równane są z ideologiami. Rzeczywistość jednak idzie swoją drogą – role płciowe zmieniają się, czego doświadczamy w pracy, w naszym codziennym zachowaniu, a nawet w modzie. Próba odwołania się do wcześniejszego rozumienia – wpływu patriarchalnej kultury, wewnętrznej kobiecości w mężczyźnie, męskości w kobiecie, nie do końca obejmuje to co się z nami dzieje. Czy więc, jak to zauważają niektórzy socjolodzy, stoimy na progu przedefiniowania starych pojęć i tworzenia nowych, które pozwolą zrozumieć nam naszą rzeczywistość? Czy to co się dzieje jest radykalną zmianą, jeżeli chodzi o płciowość, czy powrotem radykalnego patriarchatu?

Stawiając sobie te pytania, zapraszamy Państwa na wznowione spotkania Klubu Dyskusyjnego Psychoanaliza Kultury w Czeladzi. Poszukując na nie odpowiedzi będziemy przywoływać obecne zjawiska, które doświadczamy w codziennym życiu i w przestrzeni społecznych debat. Będziemy się zastanawiać nad tym, dlaczego płciowość z jednej strony staje się coraz bardziej płynna (w odniesieniu do starych definicji), a z drugiej zaostrzają się i radykalizują punkty widzenia i przepisy prawne do niej się odnoszące (np. obecny kryzys wokół zaostrzenia prawa aborcyjnego). I z całą pewnością postawimy sobie pytanie: czym jest gender? – „diabelską ideologią”, czy jednym z pojęć, którym próbujemy objąć naszą zmieniającą się rzeczywistość?

isar-klub-dyskusyjny-do-fb

Klub dyskusyjny „Psychoanaliza kultury” to propozycja comiesięcznych spotkań koncentrujących się na rozumieniu z perspektywy psychoanalitycznej współczesnych i historycznych zjawisk kulturowych. Spotkania odbywać będą się w Czeladzi i w Warszawie, zaczynając od jesieni 2016 roku i organizowane są wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychoanalizy Jungowskiej. Moderatorem spotkań czeladzkich będzie dyrektor ISAR – Małgorzata Kalinowska, spotkania warszawskie moderować będzie nasz wicedyrektor – Tomasz Jasiński.

ORGANIZATORZY

KLUB DYSKUSYJNY W CZELADZI

gabinet1

Gabinet Psychoanalityczny

Czeladź, ul. Żabia 12

Nadchodzące spotkania

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons

Zapisz się do naszego newslettera

FreshMail.pl