FreshMail.pl

Psychoanalityczna superwizja grupowa w ujęciu jungowskim 


Instytut Studiów Kulturowych RAVEN otwiera nabór do psychoanalitycznych grup  superwizyjnych prowadzonych w podejściu jungowskim. Grupy są otwarte dla praktykujących psychoterapeutów różnych szkół myślenia psychoanalitycznego. Uczestnictwo praktyków reprezentujących inne podejścia jest możliwe po konsultacji z superwizorami.

Proces superwizyjny w praktyce psychoterapii to rodzaj „obecności w tle”. Stanowi wsparcie pracy terapeuty, a jednocześnie nadaje strukturę i pomieszcza dynamikę jego rozwoju zawodowego.

Funkcją superwizji grupowej jest realizowanie kilku podstawowych obszarów praktyki: wsparcie pracy terapeuty, rozwijanie technik pracy terapeutycznej, pogłębianie rozumienia kwestii związanych z przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem, zgłębianie powtarzalnych wzorców zachowania, myśli i fantazji z perspektywy materiału osobowego i zbiorowego.

Superwizja grupowa rozwija rozumienie dynamiki i struktury procesu analitycznego w reflektowaniu materiału klinicznego i procesów paralelnych, zaś jej podstawową funkcją jest kształtowanie postawy analitycznej, czyli zdolności do jak najpełniejszego pomieszczania i reflektowania rzeczywistości psychicznej pacjenta.

Grupy superwizyjne złożone będą maksymalnie z 6 osób spotykających się regularnie. Styl pracy oparty jest na obserwowaniu wyłaniającego się w grupie procesu równoległego oraz grupowej dynamiki przeciwprzeniesieniowej. Jest ukierunkowany na syntezę klasycznego, rozwojowego i archetypowego paradygmatu pracy analitycznej. W relacji do innych szkół myślenia psychoanalitycznego uzupełniany jest odniesieniem do psychiki obiektywnej (zbiorowej) oraz kulturowej warstwy psychiki.

Prowadzący grupy są certyfikowanymi psychoanalitykami i superwizorami jungowskimi, członkami Komisji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie od 6 lat prowadzą szkolenie I stopnia w psychoanalizie jungowskiej, oraz Indywidualnymi Członkami International Association for Analytical Psychology. Zainteresowania obojga analityków prowadzących grupy obejmuje również pracę z psychiką straumatyzowaną, z uwzględnieniem traumy wczesnodziecięcej, traumy historycznej i przekazu międzypokoleniowego.

Format spotkań: Soboty w godz. 10:00 – 18:00.

Informacja dla osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia: jeden zjazd superwizyjny obejmuje 8 godzin szkoleniowych (zgodnie ze standardami szkoleniowymi Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej oraz International Association for Analytical Psychology). Przewidywana częstotliwość to spotkania raz w miesiącu (szczegółowe ustalenia po zebraniu się grupy).

Cena indywidualna: 50 zł za godzinę szkoleniową.

Zespoły i organizacje: prosimy o kontakt mailowy. Możliwe jest zorganizowanie superwizji zespołu zorientowanej na dynamikę pracy grupowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z superwizorem prowadzącym grupę (adresy mailowe poniżej).

Małgorzata Kalinowska i Tomasz Jasiński prowadzą również superwizję indywidualną, w tym superwizję skypową. Informacje na stronach internetowych (opis poniżej).

Lokalizacja grup:

Tomasz J. Jasiński: Warszawa – zgłoszenia: jasinski@raven.edu.pl

Małgorzata Kalinowska: Czeladź (woj. śląskie) – zgłoszenia: kalinowska@raven.edu.pl

Tomasz JasińskiTomasz J. Jasiński

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej, zorganizowane przy współpracy z IAAP (1999-2002) oraz szkolenie analityczne w Instytucie C.G. Junga w San Francisco w Kalifornii (2003-2007). Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP z uprawnieniami do prowadzenia superwizji. Z psychologią analityczną związany od początku jej klinicznego zaistnienia w Polsce – wcześniej jako członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, potem jako członek-założyciel i Prezes dwóch kadencji Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, w którym obecnie pozostaje członkiem Zarządu oraz Komisji Szkoleniowej. W przeszłości współpracował z różnymi ośrodkami terapeutycznymi, m. in. Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu, Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Dobra 4” w Warszawie, Centrum Terapii „Dialog” w Warszawie, w którym nadal konsultuje. Obecnie pracuje w prywatnej praktyce, w pracy indywidualnej z dziećmi i osobami dorosłymi. Jest redaktorem naukowym serwisów e-jungian.com oraz e-jungian.pl oraz członkiem zarządu Instytutu Studiów Kulturowych Raven.

Interesuje się naturą cierpienia i procesami leczenia ujętymi z perspektywy psychologii głębi oraz duchowości, punktami zranienia i zniszczenia w życiu indywidualnym i zbiorowym oraz powstającymi z nich potraumatycznymi strukturami rzeczywistości. Jego zainteresowania obejmują także funkcje ciszy i pozawerbalne wymiary procesu leczenia.

Strona internetowa: tomaszjasinski.pl

Małgorzata Kalinowska

Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Psychologią analityczną zajmuje się od początku swojej zawodowej drogi. Ukończyła akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej organizowane przy współpracy z IAAP (2006-2011). W przeszłości była członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, obecnie jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP z uprawnieniami do prowadzenia superwizji. Pracuje w prywatnej praktyce z osobami dorosłymi jako terapeuta indywidualny i grupowy od 1999 roku. W przeszłości szkoliła się w podejściu systemowym i pracowała w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie jako terapeuta dziecięcy i rodzinny, jako terapeuta indywidualny i grupowy w paradygmacie psychodynamicznym i poznawczym z osobami dorosłymi na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych Centrum Psychiatrii w Katowicach i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Promocji Zdrowia w Jaworznie. Od 2007 roku pracuje wyłącznie w we własnej praktyce klinicznej, prowadzi terapię indywidualną i grupową. Równolegle od 2011 roku prowadzi zajęcia szkoleniowe z elementem superwizyjnym na szkoleniu I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Jest współzałożycielką i redaktorem naczelnym portali internetowych e-jungian.com i e-jungian.pl, i członkiem zarządu Instytutu Studiów Kulturowych Raven.

W swoim zawodowym rozwoju zajmuje się jungowskim rozumieniem traumy i jej kulturowego wymiaru, oraz strukturą i dynamiką treningu psychoanalitycznego, opublikowała kilka artykułów z zakresu tej tematyki i trzy rozdziały w pracach zbiorowych. Jest tłumaczem literatury analitycznej.

Strona internetowa: psychoterapiajung.pl.

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons

Zapisz się do naszego newslettera

FreshMail.pl