FreshMail.pl

Superwizja zespołu

superwizja zespołu
Dynamika pracy grupowej w zespołach
to coś więcej, niż to co widać gołym okiem. Podobnie jak osoby, które mają swoje nastroje, emocje i rytmy codziennego życia, tak i grupy, czy zespoły mają swój proces, który wpływa na ich spoistość, działanie i na samopoczucie każdego z członków. Można powiedzieć, że składa się na to macierz świadomych i nieświadomych relacji, indywidualnych i grupowych potrzeb, postaw, przekonań, aktualnych i przeszłych doświadczeń. We współczesnej teorii psychoanalitycznej zwracamy uwagę na to, w jaki sposób dobry „pojemnik” grupowy, czyli struktura grupy i struktura, która pomieszcza grupę (w tym zarówno struktura profesjonalna i społeczna, jak i paradygmat pracy i wsparcie superwizyjne), są kluczowe dla dobrego funkcjonowania i pracy zarówno nad twórczymi możliwościami, jak i trudnymi elementami wspólnej pracy. Najlepiej funkcjonujące zespoły to takie, w których ich członkowie są w stanie podejmować osobiste ryzyko, stawiać czoła konfliktom i adresować trudne kwestie we wzajemnej wymianie. Ma to szczególne znaczenie w zawodach pomocowych, w których członkowie zespołów wystawieni są na codzienną pracę angażującą własne zasoby emocjonalne.

Współczesna teoria psychoanalityczna podkreśla znaczenie pracy z zespołami pomocowymi (zespoły terapeutyczne, lekarskie, szkoły, ośrodki opiekuńcze etc.), w których obciążenie personelu wiąże się z rolą, w którą wpisane jest dbanie o innych. Taka rola w naturalny sposób zmusza profesjonalistę do pomieszczania zarówno świata jego pacjenta/podopiecznego jak i swoich własnych potrzeb. Taka sytuacja zaś stwarza podatność na traumatyzację zespołu, która to często umyka w regularnej pracy superwizyjnej, zorientowanej zwykle na efektywność pracy z pacjentem/podopiecznym. Zaczyna się wtedy odzwierciedlać w dynamice relacyjnej w zespole, owocując zmniejszonym poziomem zaufania, narastającą rutyną i brakiem satysfakcji z wykonywanej pracy, wewnętrznymi konfliktami i wypaleniem zawodowym.

Nasza oferta pracy z zespołami zawiera w sobie diagnozę sytuacji grupowej i pracę na poziomie wsparcia superwizyjnego dla zespołu zorientowanego na potrzeby członków grupy, na rozwiązanie trudnych grupowych sytuacji, jak również pracę wspierającą twórczy rozwój zespołów, zorientowaną na zwiększenie ich możliwości i satysfakcji. Prezentowane podejście do pracy z grupami i zespołami oparte jest m. in. na analitycznym rozumieniu relacyjności jako wielopoziomowej macierzy, pracach S. H. Foulkes’a, M. Balinta, W. Bion’a i E. Hoppera.

Oferta dostosowana jest do potrzeb zespołu.

Kontakt:

email: contact@raven.edu.pl

tel. 502 223 582

Tomasz JasińskiTomasz J. Jasiński

Absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej, zorganizowane przy współpracy z IAAP (1999-2002) oraz szkolenie analityczne w Instytucie C.G. Junga w San Francisco w Kalifornii (2003-2007). Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP z uprawnieniami do prowadzenia superwizji. Z psychologią analityczną związany od początku jej klinicznego zaistnienia w Polsce – wcześniej jako członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, potem jako członek-założyciel i Prezes dwóch kadencji Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, w którym obecnie pozostaje członkiem Zarządu oraz Komisji Szkoleniowej. W przeszłości współpracował z różnymi ośrodkami terapeutycznymi, m. in. Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie Mazowieckiego Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii w Zagórzu, Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „Dobra 4” w Warszawie, Centrum Terapii „Dialog” w Warszawie, w którym nadal konsultuje. Obecnie pracuje w prywatnej praktyce, w pracy indywidualnej z dziećmi i osobami dorosłymi. Jest redaktorem naukowym serwisów e-jungian.com oraz e-jungian.pl oraz członkiem zarządu Instytutu Studiów Kulturowych Raven.

Interesuje się naturą cierpienia i procesami leczenia ujętymi z perspektywy psychologii głębi oraz duchowości, punktami zranienia i zniszczenia w życiu indywidualnym i zbiorowym oraz powstającymi z nich potraumatycznymi strukturami rzeczywistości. Jego zainteresowania obejmują także funkcje ciszy i pozawerbalne wymiary procesu leczenia.

Strona internetowa: tomaszjasinski.pl

Małgorzata Kalinowska

Psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Psychologią analityczną zajmuje się od początku swojej zawodowej drogi. Ukończyła akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie z psychologii analitycznej organizowane przy współpracy z IAAP (2006-2011). W przeszłości była członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, obecnie jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem indywidualnym IAAP z uprawnieniami do prowadzenia superwizji. Pracuje w prywatnej praktyce z osobami dorosłymi jako terapeuta indywidualny i grupowy od 1999 roku. W przeszłości szkoliła się w podejściu systemowym i pracowała w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie jako terapeuta dziecięcy i rodzinny, jako terapeuta indywidualny i grupowy w paradygmacie psychodynamicznym i poznawczym z osobami dorosłymi na Oddziale Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych Centrum Psychiatrii w Katowicach i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Promocji Zdrowia w Jaworznie. Od 2007 roku pracuje wyłącznie w we własnej praktyce klinicznej, prowadzi terapię indywidualną i grupową. Równolegle od 2011 roku prowadzi zajęcia szkoleniowe z elementem superwizyjnym na szkoleniu I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Jest współzałożycielką i redaktorem naczelnym portali internetowych e-jungian.com i e-jungian.pl, i członkiem zarządu Instytutu Studiów Kulturowych Raven.

W swoim zawodowym rozwoju zajmuje się jungowskim rozumieniem traumy i jej kulturowego wymiaru, psychoanalitycznym rozumieniem funkcjonowania grup oraz strukturą i dynamiką treningu psychoanalitycznego, opublikowała kilka artykułów z zakresu tej tematyki i trzy rozdziały w pracach zbiorowych. Jest tłumaczem literatury analitycznej.

Strona internetowa: psychoterapiajung.pl.

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons

Zapisz się do naszego newslettera

FreshMail.pl