FreshMail.pl

Warsztat Karni Ishai – Przebudzenie zbiorowej pamięci w przestrzeni wyobrażeniowej

23-30 październik 2016
Lokalizacja:

Sichów Duży 88
Rytwiany

Organizator:

Instytut Studiów Archetypowych i Religijnych
Tel: +48 158641641
Email: contact@isar.edu.pl
www: isar.edu.pl

„Przebudzenie zbiorowej pamięci w przestrzeni wyobrażeniowej”

Dwudniowy warsztat prowadzony przez Karni Ishai

Konferencja „Słowa, które pamiętają – literatura czasu Zagłady”

Nasza współczesna rzeczywistość jest głęboko naznaczona doświadczeniami ubiegłego stulecia. Wśród wielu zbiorowych tragedii wpisanych w naszą kulturę jest doświadczenie Holocaustu. Sięga ono w istocie dalej w przeszłość, do czasów, w których Żydzi stanowili istotną część naszej społeczności, duży element kulturowego bogactwa. Od tego czasu odgradza nas teraz doświadczenie pierwszej połowy dwudziestego wieku, zagłada, ale i kolejne procesy zniszczenia dokonanego przez komunistyczny reżim. Wielka część kulturowego dziedzictwa została utracona i zniszczona. W głębokich warstwach psychiki zbiorowej wciąż niesiemy niezintegrowane miejsca zranienia. Można do nich sięgnąć przy pomocy technik wyobrażeniowych, środków artystycznego wyrazu oraz w ruchu. Wszystkie te sposoby odnoszą się do przestrzeni, która łączy różne wymiary rzeczywistości.

Przestrzeń to pojęcie, które ma wiele twarzy. Jako przestrzeń fizyczna odnosi się do ciała, kończyn, zmysłów i relacji między nimi. To miejsce, w którym żyjemy i funkcjonujemy. Wyznacza również granicę przejścia między tym, co wewnątrz a tym, co na zewnątrz. Zawiera powietrze które nas otacza i to wewnątrz nas, wraz z jego ruchem, który uaktywnia życie fizyczne, mentalne i duchowe.

Przestrzeń jako wyraz nieskończonego i metaforyczne miejsce zawierające świadomość i cały wszechświat.

Przestrzeń jako punkt spotkania świadomości z nieświadomym, a jednocześnie wyznacznik granic pomiędzy nimi.

Pamięć także jest przestrzenią pomiędzy tym, co subiektywne a tym, co obiektywne.

Przestrzeń jest domeną świadomości, która otwiera różne możliwości, choć jednocześnie może je zamykać.

Przestrzeń to także relacje pomiędzy tym co zbiorowe i osobiste.

Przestrzeń istnieje pomiędzy rzeczywistością, wyobraźnią i snami, pomiędzy rzeczywistością zewnętrzną a wewnętrznymi obrazami prowadzącymi duszę.

W trakcie warsztatu będziemy wspólnie tworzyć warunki dla zaistnienia przestrzeni wyobrażeniowej. Wyjdziemy z założenia, że obraz jest wielozmysłowy, a nie tylko wizualny. Można go więc obserwować przy pomocy różnych środków wyrazu, aktywujących różne zmysły.

Będziemy się odnosić do ciała jako naczynia utrzymującego w nas obrazy, a także do ruchu odzwierciedlającego i dającego wyraz tym obrazom. Będziemy je odtwarzać i wzmacniać przy pomocy środków wyrazu takich jak: głos, śpiew, rysunek, drama, pisanie intuicyjne. Będziemy się również posługiwać techniką aktywnej wyobraźni.

O wydarzeniu

O Karni Ishai

Artykuły związane z konferencją "Słowa, które pamiętają - literatura czasu Zagłady"

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons

Zapisz się do naszego newslettera

FreshMail.pl