Czerwona Księga C. G. Junga - cykl wykładów - RAVEN
 

Czerwona Księga C. G. Junga – cykl wykładów

UWAGA: WZNOWIENIE WYKŁADÓW JESIENIĄ 2019 ROKU. INFORMACJE TUTAJ.

 

W Warszawie wykłady prowadził: Tomasz Jasiński, psychoanalityk jungowski

W Czeladzi wykłady prowadziła: Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski

 

„[Czerwona Księga] to Jung bez pojęć psychologicznych. Wyraża w niej samą istotę tego, czym się zajmuje – swego dzieła, realizowanych zadań – nie używając do tego ani razu konceptualizacji. Nie znajdziemy tu ‚archetypu’, ani ‚nieświadomości’. Nie używa tych słów, i radzi sobie bez nich świetnie. Tak naprawdę ma się wrażenie, że wyraża swoją myśl w bardziej adekwatny i sobie właściwy sposób.”
– Sonu Shamdasani, w: „Lament of the Dead”

 

Zapraszamy zainteresowanych postacią Carla Gustava Junga na serię wykładów dotyczących „Czerwonej Księgi” – dzieła, które ilustruje jego indywidualny proces transformacji jak również wyłanianie się zrębów jego teorii.

 

czerwona księgaJung pracował nad materiałem, którego zwieńczeniem jest „Czerwona Księga”, od 1913 roku do 1930, gdy proces ilustrowany w niej został pomieszczony przez jego zainteresowanie alchemią. Przez wiele lat notował swoje przemyślenia, sny i wizje w notatnikach („Czarnych książkach”), aby potem, po dalszej redakcji, przenieść je do drobiazgowo kaligrafowanego i ilustrowanego woluminu. Choć Jung rozważał publikację „Czerwonej Księgi”, nigdy nie została ona wydana za jego życia. Przez ponad siedemdziesiąt lat ten podobny średniowiecznemu dziełu iluminowany kaligraficzny manuskrypt spoczywał najpierw na półkach prywatnej biblioteki Junga, a później w skarbcu bankowym. Decyzją Stowarzyszenia Spadkobierców C. G. Junga została wydana przez Fundację Filemona w 2009. Wydanie faksymilowej edycji zawierającej skany stronic oryginału wzbudziło zainteresowanie w wielu środowiskach na całym świecie. „Czerwona Księga” prezentowana była między innymi w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych i Rubin Museum of Art.

 

„Czerwona Księga” jest ilustracją kryzysu, w obliczu którego C. G. Jung stanął w połowie życia. Rozstanie z Zygmuntem Freudem i początki formułowania własnej myśli wkrótce zamieniły się w konfrontację z archetypowymi obrazami. Podejmowane przez niego wysiłki aby stawić im czoła wnoszą je w ludzki świat, gdzie mogą zostać zintegrowane i wykorzystane przez ludzką świadomość jako metafory na mapie nieświadomej psychiki. Choć pisana sto lat temu „Czerwona Księga” zachowuje zaskakującą aktualność, pokazując współczesnego człowieka zmagającego się z wyobcowaniem i próbującego odnaleźć ścieżkę przystosowania się zarówno do wewnętrznego jak i zewnętrznego świata. Te poszukiwania jednocześnie są prototypem późniejszego pojęcia procesu indywiduacji.

 

W trakcie cyklu wykładów analizować będziemy niektóre z głównych wątków „Czerwonej Księgi”, odwołując się do cytatów i obrazów. Zapoznamy się również z historią jej powstawania, i warstwami znaczeniowymi tekstu. Będziemy poszukiwać zarówno analogii pomiędzy tekstem a późniejszymi pojęciami psychologii analitycznej, jak i znaczenia, jakie może mieć „Czerwona Księga” dla ścieżki rozwojowej człowieka we współczesnej kulturze.

Wykłady w Warszawie:

 1. „Jak czytać Czerwoną Księgę – wprowadzenie” (23 marca 2018)
 2. „Czerwona Księga – 2” (13 kwietnia 2018)
 3. „Czerwona Księga – 3” (11 maja 2018)
 4. „Czerwona Księga – 4” (15 czerwca 2018)

 

Wykłady w Czeladzi:

 1. „Jak czytać Czerwoną Księgę – wprowadzenie” (8 września 2017)
 2. „Czerwona Księga – w poszukiwaniu duszy” (13 października 2017)
 3. „Czerwona Księga – ścieżka bohatera (17 listopada 2017)
 4. „Czerwona Księga – gdy Wschód spotyka Zachód” (8 grudnia 2017)
 5. „Czerwona Księga – odrodzenie Boga” (19 stycznia 2018)

Wideo dokumentujące przygotowania do wydania „Czerwonej Księgi”

Cykl artykułów o Czerwonej Księdze opartych na wykładach Instytutu  ukazuje się w kwartalniku „Raven. Psychologia głębi i kultura”.

  Wszystkie wykłady