Czerwona Księga C. G. Junga - wykłady w Warszawie - RAVEN
 

Czerwona Księga C. G. Junga – wykłady w Warszawie

Wykłady prowadzi: Tomasz Jasiński, psychoanalityk jungowski

Warszawa

 

„[Czerwona Księga] to Jung bez pojęć psychologicznych. Wyraża w niej samą istotę tego, czym się zajmuje – swego dzieła, realizowanych zadań – nie używając do tego ani razu konceptualizacji. Nie znajdziemy tu ‚archetypu’, ani ‚nieświadomości’. Nie używa tych słów, i radzi sobie bez nich świetnie. Tak naprawdę ma się wrażenie, że wyraża swoją myśl w bardziej adekwatny i sobie właściwy sposób.”
– Sonu Shamdasani, w: „Lament of the Dead”

 

Zapraszamy zainteresowanych postacią Carla Gustava Junga na serię wykładów dotyczących Czerwonej Księgi – dzieła, które ilustruje jego indywidualny proces transformacji jak również wyłanianie się zrębów jego teorii. Polski przekład ukaże się w październiku 2019 roku nakładem wydawnictwa Vis-à-vis Etiuda.

 

czerwona księgaJung pracował nad materiałem, którego zwieńczeniem jest Czerwona Księga, od 1913 roku do 1930, gdy proces ilustrowany w niej został pomieszczony przez jego zainteresowanie alchemią. Przez wiele lat notował swoje przemyślenia, sny i wizje w notatnikach (Czarnych książkach), aby potem, po dalszej redakcji, przenieść je do drobiazgowo kaligrafowanego i ilustrowanego woluminu. Choć Jung rozważał publikację Czerwonej Księgi, nigdy nie została ona wydana za jego życia. Przez ponad siedemdziesiąt lat ten podobny średniowiecznemu dziełu iluminowany kaligraficzny manuskrypt spoczywał najpierw na półkach prywatnej biblioteki Junga, a później w skarbcu bankowym. Decyzją Stowarzyszenia Spadkobierców C. G. Junga została wydana przez Fundację Filemona w 2009. Wydanie faksymilowej edycji zawierającej skany stronic oryginału wzbudziło zainteresowanie w wielu środowiskach na całym świecie. Czerwona Księga prezentowana była między innymi w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych i Rubin Museum of Art.

 

Czerwona Księga jest ilustracją kryzysu, w obliczu którego C. G. Jung stanął w połowie życia. Rozstanie z Zygmuntem Freudem i początki formułowania własnej myśli wkrótce zamieniły się w konfrontację z archetypowymi obrazami. Podejmowane przez niego wysiłki aby stawić im czoła wnoszą je w ludzki świat, gdzie mogą zostać zintegrowane i wykorzystane przez ludzką świadomość jako metafory na mapie nieświadomej psychiki. Choć pisana sto lat temu Czerwona Księga zachowuje zaskakującą aktualność, pokazując współczesnego człowieka zmagającego się z wyobcowaniem i próbującego odnaleźć ścieżkę przystosowania się zarówno do wewnętrznego jak i zewnętrznego świata. Te poszukiwania jednocześnie są prototypem późniejszego pojęcia procesu indywiduacji.

 

W trakcie cyklu wykładów analizować będziemy niektóre z głównych wątków Czerwonej Księgi, odwołując się do cytatów i obrazów. Zapoznamy się również z historią jej powstawania, i warstwami znaczeniowymi tekstu. Będziemy poszukiwać zarówno analogii pomiędzy tekstem a późniejszymi pojęciami psychologii analitycznej, jak i znaczenia, jakie może mieć Czerwona Księga dla ścieżki rozwojowej człowieka we współczesnej kulturze.

 

Tematyka wykładów:

  • “Jak czytać Czerwoną Księgę – wprowadzenie” 
  • “Czerwona Księga – w poszukiwaniu duszy” 
  • “Czerwona Księga – ścieżka bohatera“ 
  • “Czerwona Księga – gdy Wschód spotyka Zachód” 
  • “Czerwona Księga – odrodzenie Boga” 

Wideo dokumentujące przygotowania do wydania „Czerwonej Księgi”

Wszystkie wykłady

          Cykl artykułów o Czerwonej Księdze opartych na wykładach Instytutu  ukazuje się w kwartalniku „Raven. Psychologia głębi i kultura”.