Międzykulturowe spotkania - hinduizm jakiego nie znamy - wykłady w Czeladzi - RAVEN
 

Międzykulturowe spotkania – hinduizm jakiego nie znamy – wykłady w Czeladzi

rozpoczynamy 1 lutego 2019
18:30 – 20:30
Lokalizacja:

Raven – Instytut Studiów Kulturowych

Czeladź, ul. Żabia 12

Zapraszamy na cykl wykładów, którego tematem są kluczowe zagadnienia hinduizmu, niezbędne dla zrozumienia istoty tej kultury.

 

Cena pojedynczego wykładu: 35 zł

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o mailowe zgłoszenie uczestnictwa: contact@raven.edu.pl

Wykłada: Dagmara Wasilewska – indolog, doktorantka w dziedzinie językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

 

„Kultura i psychologia Indii podobna jest do tamtejszych świątyń, których rzeźby ukazują Wszechświat, wraz z człowiekiem we wszystkich jego aspektach i wszelkich czynnościach – jako świętego i jako potwora. Przypuszczam, że właśnie dlatego Indie tak nam przypominają sen – człowiek zostaje tam zepchnięty do nieświadomości, do owego nie zbawionego, niecywilizowanego , pierwotnego świata, który ukazuje się nam tylko w snach, gdyż nasza świadomość mu przeczy. Indie pokazują tę inną drogę do ucywilizowania człowieka – bez ujarzmiania, bez gwałtu, bez racjonalizmu.”
C.G. Jung, „Podróż na wschód”

 

 

Za sprawą literatury i sztuki, jak również dzięki popularności inspirowanej myślą indyjską teozofii czy jogi, hinduizm nie jest dziś religią zupełnie nieznaną zachodniemu odbiorcy. Wciąż bywa jednak błędnie interpretowany i wartościowany m.in. poprzez odnoszenie go do takich religii monoteistycznych, jak chrześcijaństwo czy islam lub też przez utożsamianie ze współczesnymi nurtami duchowości, które bardzo luźno i w wybiórczy sposób czerpią z idei zrodzonych w obrębie szeroko pojętego hinduizmu. Tymczasem hinduizm jest niepowtarzalnym wytworem zupełnie odmiennej kultury, u którego podstaw leżą całkiem inne struktury pojęciowe i sposób filozofowania.

 

Cykl wykładów ma na celu przybliżenie uczestnikom specyfiki tej wciąż egzotycznej dla nas religii. Będzie on nie tyle przedstawieniem pojedynczej monolitycznej tradycji, którą określilibyśmy mianem „hinduizmu”, co ukazaniem panoramy różnorakich, przeobrażających się w trakcie dziejów, tradycji religijnych subkontynentu indyjskiego, które charakteryzuje pewna wspólnota reprezentacji społecznych i symbolicznych, praktyk rytualnych oraz pism objawionych. Ów przegląd tradycji obejmie wczesną fazę hinduizmu, jaką jest religia wedyjska, ortodoksyjne i heterodoksyjne tradycje okresu klasycznego wraz z ich filozofią oraz współczesną mozaikę kultów. W toku wykładów hinduizm dyskutowany będzie w odniesieniu do symboliki religijnej, praktyk rytualnych i ascetycznych oraz form organizacji doświadczenia religijnego. Uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się ze społecznym i obyczajowym obliczem dzisiejszego hinduizmu.

 

Wykłady:

  • 1-02-2019 „What’s in a name?” – Wprowadzenie do hinduizmu 
  • 1-03-2019 U źródeł hinduizmu – religia wedyjska, braminizm i myśl upaniszad
  • 5-04-2019 Bogactwo mitów – hinduizm okresu eposów i puran
  • 10-05-2019 Na ścieżkach jogi i tantry, czyli procedury soteriologiczne hinduizmu
  • 7-06-2019 Kult i kwestie społeczne, czyli hinduizm jako struktura
O wykładowcy

Dagmara Wasilewska – indolog, doktorantka w dziedzinie językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Śląskim. Pasjonuje się językiem religijnym, w szczególności językiem mistyki szesnastowiecznych sanskryckich tekstów tradycji bhakti, a także klasyczną filozofią indyjską i najdawniejszą historią jogi.

Wszystkie wykłady

Brak wydarzeń

ZapiszZapisz

ZapiszZapisz