Małgorzata Kalinowska – członek zarządu RAVEN

psychoanalityczka jungowska, tłumaczka, autorka

Myślę o tym, co powiedział kiedyś James Hillman, wyjaśniając, że dusza według niego jest raczej perspektywą niż substancją, raczej punktem widzenia, niż czymś, co jest oglądane… Jest pośredniczącą i reflektującą przestrzenią pomiędzy nami a wydarzeniami, pomiędzy działającym a jego dziełem, łączącą i zarazem różnicującą. Ta idea ożywia program naszego Instytutu.  Jest on miejscem spotkań – zarówno w dosłownym tego rozumieniu, jak i w przestrzeni symbolicznej. Jest „przestrzenią pomiędzy”, w której spotykają się różne dziedziny wiedzy i różne paradygmaty, wzajemnie wzbogacając się i otwierając na nowe rozumienie świata i siebie samych. 

Małgorzata jest psychoanalityczką jungowską, tłumaczką i autorką tekstów z zakresu traumy kulturowej i treningu psychoanalitycznego. Jest członkiem indywidualnym International Association for Analytical Psychology (IAAP), członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej (PTPJ) i redaktorem głównym jungowskiego magazynu internetowego e-jungian.com. W latach 2011-2018 uczyła na Szkoleniu I stopnia z zakresu psychoanalizy jungowskiej w PTPJ, którego była współautorką. Prowadzi praktykę terapeutyczną od 1999 roku, pracuje w prywatnej praktyce jako analityk indywidualny i grupowy w Czeladzi. W 2013 roku uzyskała uprawnienia psychoanalityczki jungowskiej na Kongresie International Association for Analytical Psychology w Kopenhadze. Od 2019 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Raven. Psychologia głębi i kultura„.

 

Małgorzata interesuje się punktami spotkań między psychologią, socjologią i literaturą, pozwalającymi na zrozumienie długoterminowych reakcji na traumatyczne doświadczenia na poziomie narodów i kultur. Zajmuje się również reakcją psychiki na doświadczenia traumatyczne według współczesnego psychoanalitycznego rozumienia. Jako dla nauczyciela teorii i praktyki analitycznej ważne jest dla niej to, w jaki sposób nasze podejście formowane jest przez współczesny paradygmat naukowy i kulturowy, i dynamika treningu na pograniczu różnych kultur. Jest fascynatką alchemii, kultury mestiza, koncepcji pogranicza we współczesnej eseistyce i psychologii, i koncepcji „zjawy” wyjaśniającej wpływ nieobecnych i utraconych elementów psychiki kulturowej (Derrida, Abraham i Torok, Kimbles).

 

email: kalinowska@raven.edu.pl

Przekłady
świadoma kobiecość
Publikacje
Rozdział: „Influenced, Changed, or Transformed? Reflections on Moments of Meeting in a Borderland”
Rozdział: „The Suffering Hero and Messianism in Polish Cultural Complex”
Artykuł: „Monuments of memory: defensive mechanisms of the collective psyche and their manifestation in the memorialization process”
Rozdział: „Le frontier increate dell’Europa Orientale” („Niepewne granice Europy Wschodniej”)
Blog - Opowiastki o współczesności