Tomasz Jasiński – członek zarządu RAVEN

psychoanalityk jungowski, autor

„Nasz obraz siebie to specyficzny fragment zamglenia jaki w sobie nosimy.”

– L. Vaughan-Lee

Żyjemy w czasach przemiany naszej wizji rzeczywistości, w której dochodzi do kwestionowania dotąd obowiązującego sposobu myślenia o świecie. Wyłania się z niej konieczność zrewidowania tradycyjnego podziału nauk i modelu naukowości. Ucząc się kwestionowania tzw. twardych prawd naukowych poszerzamy stopniowo świadomość ich ograniczeń w obliczu nieobliczalności świata.

Nasz Instytut jest miejscem współtworzenia przestrzeni refleksji nad globalnymi zmianami świadomości, które w moim przekonaniu stopniowo prowadzą do nowego renesansu, do odzyskania utraconego połączenia między różnymi aspektami myśli ludzkiej po to, aby zwrócić nauce jej wymiar duchowy i uwolnić refleksję nad duchowym wymiarem istnienia od zarzutów iluzoryczności.

Tomek pracuje w Warszawie i w sieci globalnej. Studiował filozofię, psychologię i psychotronikę na kilku różnych uniwersytetach w kraju i za granicą. W trakcie kilkunastoletniej praktyki psychoterapeutycznej pracował z osobami dotkniętymi różnymi formami cierpienia i w różnym wieku, począwszy od osób poniżej trzeciego roku życia, do osób osiemdziesięcioletnich. Jest Członkiem Indywidualnym IAAP, członkiem założycielem PTPA oraz PTPJ, byłym prezesem dwóch kadencji PTPJ. Obecnie jest nauczycielem w szkoleniu całościowym, członkiem Zarządu oraz Komisji Szkoleniowej PTPJ, a także redaktorem naukowym w magazynie e-jungian.com. Od 2019 roku jest redaktorem naczelnym wydawanego przez Instytut kwartalnika „Raven. Psychologia głębi i kultura„.

 

Interesuje się naturą cierpienia i procesami leczenia, ujętymi z perspektywy psychologii głębi i duchowości, punktami zranienia i zniszczenia w życiu indywidualnym i zbiorowym oraz powstającymi z nich potraumatycznymi strukturami rzeczywistości. Jest autorem tekstów w temacie spotkań między różnymi obszarami doświadczenia oraz przekraczania granic mentalnych wynikających z ustępującego paradygmatu myślenia o świecie i człowieku.

 

email: jasinski@raven.edu.pl

Publikacje
Artykuł: „Language, Culture, and Psychological Communication”
Rozdział: „Influenced, Changed, or Transformed? Reflections on Moments of Meeting in a Borderland”
Blog - Tawerna ruin z antropocenu