Praca w całościowym modelu relacji przeniesieniowej - seminaria superwizyjne - RAVEN
 

Praca w całościowym modelu relacji przeniesieniowej – seminaria superwizyjne

MIEJSCE SEMINARIÓW: Instytut Studiów Kulturowych RAVEN
PROWADZI: Tomasz Jasiński, psychoanalityk i superwizor jungowski (członek indywidualny International Association for Analytical Psychology, Zurich)

 

“To prawda, głównym przedmiotem mojego zainteresowania nie jest leczenie nerwic, lecz raczej zbliżenie się do świętości. Ale tak naprawdę, zbliżanie się do świętości to prawdziwa terapia. Na tyle, na ile można osiągnąć doświadczenie tajemnicy, można się uwolnić od przekleństwa patologii. Wtedy nawet choroba nabiera znamion świętości.”
C.G. Jung, Letters. Vol. I, Page 377.

 

Instytut Raven zaprasza na cykl seminariów superwizyjnych w Czeladzi. Seminaria są połączeniem wprowadzenia w psychoanalityczne ujęcie procesów terapeutycznych, z punktu widzenia współczesnej psychologii analitycznej, z grupową superwizją klinicznej pracy uczestników, która będzie się odbywać w ramach prezentowanego paradygmatu myślenia. Propozycja skierowana jest do praktyków chcących pogłębić swoje rozumienie pracy klinicznej: terapeutów i uczestników szkoleń psychoterapeutycznych, a także innych osób pracujących klinicznie. W trakcie seminariów będziemy się przyglądać nieświadomym aspektom procesu psychoterapii, które psychoanaliza ujmuje jako przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowy obszar relacji.

Seminaria prowadzi Tomasz Jasiński, psychoanalityk i superwizor jungowski (członek indywidualny International Association for Analytical Psychology, Zurich). Studenci w jungowskim szkoleniu psychoanalitycznym w ramach ścieżki indywidualnej IAAP otrzymają zaświadczenie o odbytych w ramach seminarium godzinach szkoleniowej superwizji grupowej.

 

Spośród wszystkich szkół psychoanalitycznych, psychoanaliza jungowska wyróżnia się szczególnym podejściem do tego obszaru ludzkiego doświadczenia. Sformułowane w psychologii analitycznej rozumienie psychiki daje nam narzędzie do całościowego ujęcia znaczenia głębokich nieświadomych zjawisk relacyjnych. W proponowanym przez mnie całościowym spojrzeniu na te zjawiska skupiam się na doświadczeniu przeciwprzeniesieniowym jako swoistej furtce do wewnętrznego krajobrazu otwierającego się w procesie psychoanalitycznym. Wychodząc od klasycznego ujęcia tych zjawisk korzystam ze współczesnych post-jungowskich koncepcji, rozwijających wczesne intuicje Junga, ze szczególnym uwzględnieniem „obecności”, jakie pojawiają się w trakcie procesu, a które pochodzą z obszaru tak zwanej psychiki obiektywnej. Nazywam go obszarem sakralnym. Dostęp do tego obszaru doświadczenia oparty jest na aktywności wyobrażeniowej, która otwiera wspomnianą wyżej furtkę wewnętrznego krajobrazu.

Zgłoszenia przyjmujemy w sklepie RAVEN na www.raven.edu.pl lub pod adresem contact@raven.edu.pl

Wszystkie seminaria

Brak wydarzeń