Praca ze snem - warsztat 1: Zaprzyjaźnianie snów - RAVEN
 

Praca ze snem – warsztat 1: Zaprzyjaźnianie snów

wrz 10 2018

Praca ze snem – warsztat 1: Zaprzyjaźnianie snów

10 listopada 2018
13:00 – 18:00
Lokalizacja:

Instytut Studiów Kulturowych Raven

Czeladź, ul. Żabia 12

Cykl warsztatów „Praca ze snem” przeznaczony jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat pracy ze snami i umiejętność czerpania mądrości z własnych snów. Nasz cykl jest propozycją powrotu w pracy z materiałem marzeń sennych do klasycznej psychologii C.G. Junga. Prowadzić warsztaty będą psychoanalitycy jungowscy Małgorzata Kalinowska i Tomasz J.Jasiński.

 

Cena:
przy zgłoszeniu do 19 października 2018 – 200 zł
przy zgłoszeniu po 19 października 2018 – 250 zł

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o mailowe zgłoszenie uczestnictwa:
contact@raven.edu.pl

Podczas tego warsztatu będziemy pracować z materiałem marzeń sennych tak, jak podchodzi się do niego w klasycznym ujęciu psychologii C.G. Junga. W odróżnieniu od innych szkół psychologii głębi oraz innych podejść psychologicznych, traktujemy pojawiające się treści i obrazy jako autonomiczne manifestacje psychiki, którą Jung nazwał „obiektywną”. Praca z tymi treściami nie opiera się na „uświadamianiu tego, co nieświadome”, interpretowaniu, nadawaniu znaczenia, lecz na wyobrażeniowym obcowaniu z żyjącymi w nas i w zbiorowości nieświadomymi obszarami rzeczywistości psychicznej. Próbując takiego podejścia będziemy się uczyć traktowania elementów marzenia sennego jako realnych, posiadających własną autonomię i zapraszających nas do nawiązania z nimi relacji. Takie rozumienie psychiki i materiału pochodzącego z marzeń sennych będzie ramą i kontekstem dla późniejszej pracy nad kolejnymi wątkami i elementami, którym poświęcone będą kolejne warsztaty w tym cyklu. Dlatego też zatytułowaliśmy ten warsztat używając terminu, którym następująco posługuje się sam Hillman:

 

„Klasyczne jungowskie podejście do snu bardzo dobrze można wyrazić terminem, który zapożyczam z analizy egzystencjalnej. Ten termin to: zaprzyjaźnienie snu. Chodzi o uczestnictwo w nim, na wejście w jego obrazowość i nastrój, na chęć dowiedzenia się o nim czegoś więcej, na zrozumienie, na zabawę z nim na życie z nim, na niesienie go i zapoznawanie się z nim – tak jak postępowalibyśmy z przyjacielem. W miarę zapoznawania się ze swoimi snami, zapoznaję się ze swoim wewnętrznym światem. Kto we mnie mieszka? Które rzeczy należą do mnie? Co się powtarza, powracając aby we mnie zamieszkać? Są to zwierzęta i ludzie, miejsca i sprawy, które chcą zwrócić moją uwagę, chcą się ze mną zapoznać i zaprzyjaźnić. Chcą być poznawane tak, jak przyjaciel. Chcą być chciane i chcą, aby się o nie troszczyć. Ten rodzaj zażyłości po jakimś czasie niesie poczucie bycia w domu i jedności z wewnętrzną rodziną, która nie jest niczym innym jak tylko pokrewieństwem i wspólnotą ze sobą samym, głęboki poziomem tego, co można by inaczej nazwać duszą krwi. Innymi słowy, wewnętrzne połączenie z nieświadomym ponownie prowadzi poczucia duszy, doświadczenia życia wewnętrznego, miejsca w którym mieszkają znaczenia…”

(Hillman, Insearch, 57–60)

 

 

INFORMACJA O CENIE I REJESTRACJI:

 

Cena:

200 zł przy wpłacie do 19 października 2018
250 zł przy wpłacie po 19 października 2018

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: contact@raven.edu.pl

 

Za rezerwację miejsca uznajemy opłacenie udziału w seminarium. W wypadku odwołania udziału do 26 października dokonujemy zwrotu całości opłaty seminaryjnej. W wypadku odwołania po 26 października dokonujemy zwrotu odpowiednio 100 zł (przy opłacie 200 zł) i 150 zł (przy opłacie 250 zł). W wypadku odwołania po 2 listopada zwrotów nie przewidujemy.

 

W wypadku odwołania seminarium przez organizatora zwrotowi podlega całość wpłaconej kwoty.
W wypadku braku wolnych miejsc możliwe jest zgłoszenie się na listę rezerwową.

 

Zajęcia odbędą się 10 listopada w godzinach od 13:00 do 18:00. Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa z wyszczególnieniem tematyki i ilości odbytych godzin szkoleniowych i kopię materiału wykładowego prezentowanego w trakcie seminarium.

_______________________________________
Dane osobowe (imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, numer rachunku bankowego, ewentualne dane adresowe jeżeli zajdzie konieczność ich użycia) używane są przez Instytut Raven wyłącznie dla obsługi wydarzeń – rejestracji na wydarzenia, płatności i odwoływania uczestnictwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016. Administratorem tych danych jest Instytut Studiów Kulturowych RAVEN w Czeladzi, są one przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności i nie są udostępniane innym firmom i osobom. Zdjęcia wykonywane w trakcie wydarzeń wykorzystywane są wyłącznie do ich dokumentacji.

 

Rejestracja na wydarzenie oznacza wyrażenie zgody na powyższą politykę prywatności i politykę rejestracji i zwrotów.

Informacje o prowadzących

Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski, autorka, tłumaczka

Małgorzata jest certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim uprawnionym do prowadzenia superwizji – Indywidualnym Członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Jest również członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie przez wiele lat uczestniczyła w pracach Komisji Szkoleniowej. Jest współautorką i nauczycielem Szkolenia I stopnia w psychoanalizie jungowskiej organizowanego przez PTPJ. Pracuje w prywatnej praktyce klinicznej od 1999 roku. Równolegle pracowała w stacjonarnej i poradnianej pomocy psychoterapeutycznej w obrębie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zajmuje się psychologią C. G. Junga od początku swej psychologicznej edukacji w latach dziewięćdziesiątych. Ważne dla niej jest podejście integracyjne – zarówno wobec różnych nurtów psychologii jungowskiej, jak i jej punktów spotkań z innymi dziedzinami nauk.

Jest tłumaczem kilku książek z zakresu psychologii analitycznej, w tym „Alchemii” Marie-Louise von Franz i „Wewnętrznego świata traumy” Donalda Kalscheda. Jej artykuły ukazały się między innymi w Journal of Analytical Psychology i w dwóch anglojęzycznych publikacjach książkowych z zakresu współczesnej psychologii jungowskiej.

Tomek J. Jasiński, psychoanalityk jungowski, autor

Tomek jest psychoanalitykiem jungowskim pracującym w Warszawie i w sieci globalnej. Studiował filozofię, psychologię oraz psychotronikę na kilku różnych uniwersytetach w kraju i za granicą. Jest Członkiem Indywidualnym IAAP. Był członkiem założycielem PTPA, członkiem założycielem PTPJ, jest byłym prezesem dwóch kadencji PTPJ. W trakcie kilkunastoletniej praktyki psychoterapeutycznej pracował z osobami dotkniętymi różnymi formami cierpienia i w różnym wieku, począwszy od osób poniżej trzeciego roku życia, do osób osiemdziesięcioletnich. Obecnie jest nauczycielem w szkoleniu całościowym PTPJ, gdzie pozostaje członkiem Zarządu oraz Komisji Szkoleniowej. Jest również członkiem Zarządu Instytutu RAVEN a także redaktorem naukowym w magazynach e-jungian.com i e-jungian.pl.

Tomek jest autorem kilku publikacji w dziedzinie psychologii i psychoanalizy. W ramach pracy dla Komisji Szkoleniowej PTPJ jest współautorem struktury dydaktycznej programu szkolenia całościowego.

Interesuje się naturą cierpienia i procesami leczenia ujmowanymi z perspektywy psychologii głębi i duchowości, punktami zranienia i zniszczenia w życiu indywidualnym i zbiorowym oraz powstającymi z nich potraumatycznymi strukturami rzeczywistości. Pisze o spotkaniach różnych obszarów doświadczenia oraz o przekraczaniu granic wyznaczonych ustępującym paradygmatem myślenia o świecie i człowieku.

ZapiszZapisz

0 Comments
Udostępnij
Tags:
Małgorzata Kalinowska
contact@raven.edu.pl
Brak komentarzy

Post a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.