Proces indywiduacji - wykład w Czeladzi - RAVEN
 

Proces indywiduacji – wykład w Czeladzi

maj 08 2017

Proces indywiduacji – wykład w Czeladzi

26 maja 2017
18:30 – 20:30
Lokalizacja:

Raven – Instytut Studiów Kulturowych

Czeladź, ul. Żabia 12

Zapraszamy osoby zainteresowane psychologią Carla Gustava Junga i psychologią post-jungowską na cykl wykładowy „Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga”, prowadzony przez analityków jungowskich. Wykłady odbywają się raz w miesiącu, w grupie dwunastoosobowej. Możliwe jest zapisanie się na pojedyncze wykłady, istnieje również możliwość zarezerwowania miejsca na cały cykl semestralny.

Cena pojedynczego wykładu: 25 zł

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o mailowe zgłoszenie uczestnictwa:
contact@raven.edu.pl

Wykłada: Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski

 

Indywiduacja odcina jednostkę od konformistycznego dostosowania, a tym samym od zbiorowości. Taka jest wina, którą pozostawia po sobie w świecie indywiduująca jednostka i tę winę musi ona odkupić. Musi zapłacić za siebie okup, czyli wnieść wartości, które będą adekwatnym substytutem jej osobistej nieobecności w sferze zbiorowości. Bez tego rodzaju wartości, ostatecznie indywiduacja jest nie tylko czymś niemoralnym, ale i czymś samobójczym. Człowiek niezdolny do wytworzenia wartości powinien się świadomie oddać duchowi zbiorowego konformizmu. Czyniąc tak może dowolnie wybrać zbiorowość, której się poświęci. Człowiek może i potrafi indywiduować tylko o tyle, o ile jest w stanie stworzyć wartości obiektywne. Każdy kolejny krok na drodze indywiduacji powoduje nową winę i wymaga nowego aktu odkupienia. Tak więc indywiduacja możliwa jest tylko o tyle, o ile stwarzane są nowe zastępcze wartości. Indywiduacja jest adaptacją wyłącznie do rzeczywistości wewnętrznej i stąd procesem rzekomo „mistycznym”. Odkupienie jest adaptacją do rzeczywistości zewnętrznej. Musi być tej rzeczywistości ofiarowane wraz prośbą o to, aby ów zewnętrzny świat ją przyjął.

Carl Gustav Jung, CW 18, par. 1095

 

Czwarty z wykładów wprowadzających w psychologię Carla Gustava Junga poświęcony będzie jednej z najbardziej znanych, a zarazem centralnych idei w jego psychologii – koncepcji indywiduacji. Ta koncepcja jest częścią psychologii analitycznej, którą można określić mianem szeroko pojętej psychologii rozwojowej Junga.

 

Korzystając z podstaw przedstawionych w trakcie poprzednich wykładów zobaczymy, jak Jung rozumiał rozwój psychiczny jednostki jako trwający całe życie dynamiczny proces określania indywidualnej tożsamości osoby oparty na różnicowaniu między tym co pochodzi z nieświadomości zbiorowej z jednej strony a tym, co z drugiej strony należy do zbiorowej warstwy świadomości. Zobaczymy też, że indywiduacja tak naprawdę jest wykuwaniem indywidualnej tożsamości nie w oderwaniu od tego co zbiorowe, lecz w dynamicznej relacji do zbiorowości. Częścią procesu indywiduacji jest wnoszenie siebie na nowym poziomie świadomości w życie społeczne.

 

Będziemy się opierać na następujących fragmentach z Dzieł Zebranych Junga:

 

  • „Definicje”, w: Typy psychologiczne, CW 6, par. 755-762, (PL Dz. t. 2)
  • „Świadomość, Nieświadomość, Indywiduacja”, w: Archetypy i nieświadomość zbiorowa, CW 9i, par. 489-301, (PL Dz. t. 11)
  • „Adaptation, individuation, collectivity” w: Symbolic Life (esej nieobecny w polskim wydaniu „Życia symbolicznego”), CW 18, par. 1084-1106, (PL Dz t. 8)
O wykładowcy

Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski, autorka, tłumaczka

Małgorzata jest certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim uprawnionym do prowadzenia superwizji – Indywidualnym Członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Jest również członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie uczestniczy w aktywnościach Komisji Szkoleniowej i Komisji Etyki, wykładając między innymi na szkoleniu I stopnia w psychoanalizie jungowskiej. Pracuje w prywatnej praktyce klinicznej od 1999 roku. Równolegle pracowała w stacjonarnej i poradnianej pomocy psychoterapeutycznej w obrębie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zajmuje się psychologią C. G. Junga od początku swej psychologicznej edukacji w latach dziewięćdziesiątych. Ważne dla niej jest podejście integracyjne – zarówno wobec różnych nurtów psychologii jungowskiej, jak i jej punktów spotkań z innymi dziedzinami nauk.

Jest tłumaczem kilku książek z zakresu psychologii analitycznej, w tym „Alchemii” Marie-Louise von Franz i „Wewnętrznego świata traumy” Donalda Kalscheda. Jej artykuły ukazały się między innymi w Journal of Analytical Psychology i w dwóch anglojęzycznych publikacjach książkowych z zakresu współczesnej psychologii jungowskiej.

O cyklu wykładowym

 

„Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga” to cykl comiesięcznych wykładów prowadzonych przez analityków jungowskich, Małgorzatę Kalinowską i Tomka J. Jasińskiego, członków Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP), które zostało założone w Zurychu w 1955, jeszcze za życia Carla Gustava Junga przez grupę analityków blisko z nim związanych. Odbywające się w małej grupie kameralne wykłady są szansą dokładnego zapoznania się z podstawowymi pojęciami psychologii analitycznej zarówno dla praktykujących psychologów, jak i dla osób zainteresowanych pracami Carla Gustava Junga. Każdy z nich oparty jest na analizie tekstów Dzieł Zebranych i innych prac Junga, włączając w to dotychczas nie opublikowane w języku polskim. Powrót do oryginalnych tekstów umożliwia zarówno wgląd w jego teorię, jak i ogląd tego, jak tworzone przez niego pojęcia ewoluowały z biegiem czasu.

0 Comments
Udostępnij
Małgorzata Kalinowska
contact@raven.edu.pl
Brak komentarzy

Post a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.