Proces indywiduacji - wykład w Warszawie - RAVEN
 

Proces indywiduacji – wykład w Warszawie

maj 08 2017

Proces indywiduacji – wykład w Warszawie

Zapraszamy osoby zainteresowane psychologią Carla Gustava Junga i psychologią post-jungowską na cykl wykładowy „Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga”, prowadzony przez analityków jungowskich. Wykłady obywać się będą raz w miesiącu, w grupie 10 osobowej. Możliwe jest zapisanie się na pojedyncze wykłady, istnieje również możliwość zarezerwowania miejsca na cały cykl semestralny.

Cena pojedynczego wykładu: 25 zł
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o mailowe zgłoszenie uczestnictwa:
contact@raven.edu.pl

Wykłada: Tomek J. Jasiński, psychoanalityk jungowski

 

Indywiduacja odcina jednostkę od konformistycznego dostosowania, a tym samym od zbiorowości. Taka jest wina, którą pozostawia po sobie w świecie indywiduująca jednostka i tę winę musi ona odkupić. Musi zapłacić za siebie okup, czyli wnieść wartości, które będą adekwatnym substytutem jej osobistej nieobecności w sferze zbiorowości. Bez tego rodzaju wartości, ostatecznie indywiduacja jest nie tylko czymś niemoralnym, ale i czymś samobójczym. Człowiek niezdolny do wytworzenia wartości powinien się świadomie oddać duchowi zbiorowego konformizmu. Czyniąc tak może dowolnie wybrać zbiorowość, której się poświęci. Człowiek może i potrafi indywiduować tylko o tyle, o ile jest w stanie stworzyć wartości obiektywne. Każdy kolejny krok na drodze indywiduacji powoduje nową winę i wymaga nowego aktu odkupienia. Tak więc indywiduacja możliwa jest tylko o tyle, o ile stwarzane są nowe zastępcze wartości. Indywiduacja jest adaptacją wyłącznie do rzeczywistości wewnętrznej i stąd procesem rzekomo „mistycznym”. Odkupienie jest adaptacją do rzeczywistości zewnętrznej. Musi być tej rzeczywistości ofiarowane wraz prośbą o to, aby ów zewnętrzny świat ją przyjął.

Carl Gustav Jung, CW 18, par. 1095

 

Czwarty z wykładów wprowadzających w psychologię Carla Gustava Junga poświęcony będzie jednej z najbardziej znanych, a zarazem centralnych idei w jego psychologii – koncepcji indywiduacji. Ta koncepcja jest częścią psychologii analitycznej, którą można określić mianem szeroko pojętej psychologii rozwojowej Junga.

 

Korzystając z podstaw przedstawionych w trakcie poprzednich wykładów zobaczymy, jak Jung rozumiał rozwój psychiczny jednostki jako trwający całe życie dynamiczny proces określania indywidualnej tożsamości osoby oparty na różnicowaniu między tym co pochodzi z nieświadomości zbiorowej z jednej strony a tym, co z drugiej strony należy do zbiorowej warstwy świadomości. Zobaczymy też, że indywiduacja tak naprawdę jest wykuwaniem indywidualnej tożsamości nie w oderwaniu od tego co zbiorowe, lecz w dynamicznej relacji do zbiorowości. Częścią procesu indywiduacji jest wnoszenie siebie na nowym poziomie świadomości w życie społeczne.

 

Będziemy się opierać na następujących fragmentach z Dzieł Zebranych Junga:

 

  • „Definicje”, w: Typy psychologiczne, CW 6, par. 755-762, (PL Dz. t. 2)
  • „Świadomość, Nieświadomość, Indywiduacja”, w: Archetypy i nieświadomość zbiorowa, CW 9i, par. 489-301, (PL Dz. t. 11)
  • „Adaptation, individuation, collectivity” w: Symbolic Life (esej nieobecny w polskim wydaniu „Życia symbolicznego”), CW 18, par. 1084-1106, (PL Dz t. 8)
O wykładowcy

Tomek J. Jasiński, psychoanalityk jungowski, autor

Tomek jest psychoanalitykiem jungowskim pracującym w Warszawie i w sieci globalnej. Studiował filozofię, psychologię oraz psychotronikę na kilku różnych uniwersytetach w kraju i za granicą. Jest Członkiem Indywidualnym IAAP. Był członkiem założycielem PTPA, członkiem założycielem PTPJ, jest byłym prezesem dwóch kadencji PTPJ. W trakcie kilkunastoletniej praktyki psychoterapeutycznej pracował z osobami dotkniętymi różnymi formami cierpienia i w różnym wieku, począwszy od osób poniżej trzeciego roku życia, do osób osiemdziesięcioletnich. Obecnie jest nauczycielem w szkoleniu całościowym PTPJ, gdzie pozostaje członkiem Zarządu oraz Komisji Szkoleniowej. Jest również członkiem Zarządu Instytutu RAVEN a także redaktorem naukowym w magazynach e-jungian.com i e-jungian.pl

Tomek jest autorem kilku publikacji w dziedzinie psychologii i psychoanalizy. W ramach pracy dla Komisji Szkoleniowej PTPJ jest współautorem struktury dydaktycznej programu szkolenia całościowego. 

Interesuje się naturą cierpienia i procesami leczenia ujmowanymi z perspektywy psychologii głębi i duchowości, punktami zranienia i zniszczenia w życiu indywidualnym i zbiorowym oraz powstającymi z nich potraumatycznymi strukturami rzeczywistości. Pisze o spotkaniach różnych obszarów doświadczenia oraz o przekraczaniu granic wyznaczonych ustępującym paradygmatem myślenia o świecie i człowieku.

O cyklu wykładowym

 

„Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga” to cykl comiesięcznych wykładów prowadzonych przez analityków jungowskich, Małgorzatę Kalinowską i Tomka J. Jasińskiego, członków Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP), które zostało założone w Zurychu w 1955, jeszcze za życia Carla Gustava Junga przez grupę analityków blisko z nim związanych. Odbywające się w małej grupie kameralne wykłady są szansą dokładnego zapoznania się z podstawowymi pojęciami psychologii analitycznej zarówno dla praktykujących psychologów, jak i dla osób zainteresowanych pracami Carla Gustava Junga. Każdy z nich oparty jest na analizie tekstów Dzieł Zebranych i innych prac Junga, włączając w to dotychczas nie opublikowane w języku polskim. Powrót do oryginalnych tekstów umożliwia zarówno wgląd w jego teorię, jak i ogląd tego, jak tworzone przez niego pojęcia ewoluowały z biegiem czasu.

0 Comments
Udostępnij
Małgorzata Kalinowska
contact@raven.edu.pl
Brak komentarzy

Post a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.