Psychika indywidualna (osobowa) i zbiorowa (obiektywna) w teorii C. G. Junga - wykład w Czeladzi - RAVEN
 

Psychika indywidualna (osobowa) i zbiorowa (obiektywna) w teorii C. G. Junga – wykład w Czeladzi

sty 31 2017

Psychika indywidualna (osobowa) i zbiorowa (obiektywna) w teorii C. G. Junga – wykład w Czeladzi

17 marca 2017
18:30 – 20:30
Lokalizacja:

Raven – Instytut Studiów Kulturowych

Czeladź, ul. Żabia 12

Zapraszamy osoby zainteresowane psychologią Carla Gustava Junga i psychologią post-jungowską na cykl wykładowy „Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga”, prowadzony przez analityków jungowskich. Wykłady odbywają się raz w miesiącu, w grupie dwunastoosobowej. Możliwe jest zapisanie się na pojedyncze wykłady, istnieje również możliwość zarezerwowania miejsca na cały cykl semestralny.

Cena pojedynczego wykładu: 25 zł

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o mailowe zgłoszenie uczestnictwa:
contact@raven.edu.pl

Wykłada: Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski

„Podobnie jak istnieje społeczeństwo poza indywidualną jednostką, tak też istnieje zbiorowa psychika poza psychiką osobową, jest nią zbiorowa nieświadomość. (…) I podobnie jak jednostka nie jest jedynie unikalnym i odrębnym istnieniem, tak i ludzka psychika nie jest opisanym na samym sobie i całkowicie indywidualnym zjawiskiem, ma również swój wymiar zbiorowy.”
– C. G. Jung, CW 7, par. 321, 235

 

Drugi wykład wprowadzający w teorię Carla Gustava Junga, „Psychika indywidualna (osobowa) i zbiorowa (obiektywna)”, odwołuje się do szeregu tekstów z różnych etapów rozwoju jego teorii, wyjaśniających różnicowanie psychiki ludzkiej (w jej świadomym i nieświadomym wymiarze) na indywidualną i zbiorową. Różnice w definiowaniu nieświadomości, a szczególnie jej zbiorowy wymiar, stały się jedną z podstawowych różnic pomiędzy teoriami Junga i Freuda, które ostatecznie doprowadziły do ich rozstania. W trakcie wykładu powrócimy na krótko do eseju Junga „The theory of psychoanalysis” z 1913 roku, w którym przedstawia własne rozwinięcie teorii Freuda i w którym widać wyłanianie się jego koncepcji, zanim jeszcze wprowadził pojęcia indywidualnego i zbiorowego wymiaru psychiki. Nawiążemy również do „Wspomnień, snów, myśli”, w których Jung opowiada o obrazie sennym, stanowiącym dla niego kontekst własnej teorii psychiki, oraz do „Czerwonej Księgi”, tutaj rozumianej jako ilustracja doświadczenia osobistej transformacji w relacji do tworzenia teorii naukowej . Prześledzimy kolejne etapy wyłaniania się pojęć wymiaru osobowego i zbiorowego psychiki w toku rozwoju teorii Junga, nawiązując również do teorii archetypów, która będzie tematem naszych wykładów na późniejszym ich etapie.

 

W trakcie wykładu przewidziana jest grupowa praca i dyskusja nad fragmentami następujących esejów wchodzących w skład Dzieł Zebranych C. G. Junga (CW – angielskie wydanie, PL Dz. – polskie wydanie):

 

  • „The Theory of Psychoanalysis” – w: CW4, „Freud and Psychoanalysis, par. 203-522
  • „The Structure of the Unconscious”, w: CW 7, „Two Essays on Analytical Psychology”, par. 442-521
  • „The Personal and the Collective (or Transpersonal) Unconscious” – w: CW 7, „Two Essays on Analytical Psychology”, par. 97-120
  • „The Personal and the Collective Unconscious” – w: CW 7, „Two Essays on Analytical Psychology”, par. 202-220
  • „Archetypes of the Collective Unconscious” – w: CW 7, „Two Essays on Analytical Psychology”, par. 141-191
  • „Psychologiczne podstawy wiary w duchy” – w: CW 8 (PL Dz. XIII), „Dynamika nieświadomości”/„The Structure and Dynamics of the Psyche”, par. 570-600
  • „Struktura duszy” – w: CW 8 (PL Dz. XIII), „Dynamika nieświadomości”/„The Structure and Dynamics of the Psyche”, par. 283-342
  • „Pojęcie nieświadomości zbiorowej” – w: CW 9i (PL Dz. t. XI), „Archetypy i nieświadomość zbiorowa”/„Archetypes and the collective unconscious”, par. 87-110
  • „Archetypy nieświadomości zbiorowej” – w: CW 9i (PL Dz t. XI), „Archetypy i nieświadomość zbiorowa”/„Archetypes and the collective unconscious”, par. 1-85
  • „The Significance of the Unconscious in the Individual Education” – w: CW 17 (PL Dz. IX), „O rozwoju osobowości”/„The development of personality”, par. 253-283
O wykładowcy

Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski, autorka, tłumaczka

Małgorzata jest certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim uprawnionym do prowadzenia superwizji – Indywidualnym Członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Jest również członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie uczestniczy w aktywnościach Komisji Szkoleniowej i Komisji Etyki, wykładając między innymi na szkoleniu I stopnia w psychoanalizie jungowskiej. Pracuje w prywatnej praktyce klinicznej od 1999 roku. Równolegle pracowała w stacjonarnej i poradnianej pomocy psychoterapeutycznej w obrębie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zajmuje się psychologią C. G. Junga od początku swej psychologicznej edukacji w latach dziewięćdziesiątych. Ważne dla niej jest podejście integracyjne – zarówno wobec różnych nurtów psychologii jungowskiej, jak i jej punktów spotkań z innymi dziedzinami nauk.

Jest tłumaczem kilku książek z zakresu psychologii analitycznej, w tym „Alchemii” Marie-Louise von Franz i „Wewnętrznego świata traumy” Donalda Kalscheda. Jej artykuły ukazały się między innymi w Journal of Analytical Psychology i w dwóch anglojęzycznych publikacjach książkowych z zakresu współczesnej psychologii jungowskiej.

O cyklu wykładowym

 

„Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga” to cykl comiesięcznych wykładów prowadzonych przez analityków jungowskich, Małgorzatę Kalinowską i Tomka J. Jasińskiego, członków Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP), które zostało założone w Zurychu w 1955, jeszcze za życia Carla Gustava Junga przez grupę analityków blisko z nim związanych. Odbywające się w małej grupie kameralne wykłady są szansą dokładnego zapoznania się z podstawowymi pojęciami psychologii analitycznej zarówno dla praktykujących psychologów, jak i dla osób zainteresowanych pracami Carla Gustava Junga. Każdy z nich oparty jest na analizie tekstów Dzieł Zebranych i innych prac Junga, włączając w to dotychczas nie opublikowane w języku polskim. Powrót do oryginalnych tekstów umożliwia zarówno wgląd w jego teorię, jak i ogląd tego, jak tworzone przez niego pojęcia ewoluowały z biegiem czasu.

0 Comments
Udostępnij
Małgorzata Kalinowska
contact@raven.edu.pl
Brak komentarzy

Post a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.