Psychoterapia jako praktyka duchowa - wykład w Czeladzi - RAVEN
 

Psychoterapia jako praktyka duchowa – wykład w Czeladzi

sie 21 2018

Psychoterapia jako praktyka duchowa – wykład w Czeladzi

8 lutego 2019
18:30 – 20:30
Lokalizacja:

Raven – Instytut Studiów Kulturowych

Czeladź, ul. Żabia 12

Zapraszamy osoby zainteresowane psychologią Carla Gustava Junga i psychologią post-jungowską na cykl wykładowy „Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga”, prowadzony przez analityków jungowskich. Wykłady obywać się będą raz w miesiącu, w małej grupie. Możliwe jest zapisanie się na pojedyncze wykłady, istnieje również możliwość zarezerwowania miejsca na cały cykl semestralny.

 

Cena pojedynczego wykładu: 35 zł

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o mailowe zgłoszenie uczestnictwa: contact@raven.edu.pl

Wykłada: Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski

 

Praktyka psychologii głębi nieuchronnie dotyka obszarów ludzkiego jestestwa głęboko związanych z najintymniejszymi doświadczeniami świata, których nie sposób opisać bez odniesienia do pojęć tradycyjnie związanych z językiem duchowości. Czy posługiwanie się tymi pojęciami to ostatecznie zwykłe figury stylistyczne, metafory czy alegorie? Czy chcąc zachować wierność doświadczeniu, możemy tak naprawdę zachować granicę, której przekroczenia obawiały się kolejne pokolenia praktyków psychoanalizy?

 

Być może docieramy tu do ziemi niczyjej? Z jednej strony obwarowana jest oburzeniem reprezentantów świata duchowości na psychologizowanie doświadczenia transcendencji. Z drugiej strony zaś sprzeciwem psychologów wobec teologizowania zjawisk z obszaru funkcjonowania psychicznego.

 

Czy z perspektywy żywego doświadczenia, nie jest to wszystko rodzajem akademickiej dyskusji w rodzaju neoscholastycznego absurdu?
Czy psychoterapia może obejmować doświadczenie duchowe? Czy jest ona formą duchowej dyscypliny, zarówno dla pacjenta jak i dla terapeuty?

 

Podejmując te pytania będziemy się opierać na nurcie myśli związanym z tradycją Pacifica Graduate Institute. Jeden z ich przedstawicieli, post-jungista Lionel Corbett powiada:

 

„W obliczu doświadczenia numinosum krytyka, która oskarża nasz model o zamienianie psychologii w religię zakłada nieistniejącą w istocie dychotomię między tymi dwoma obszarami. Moja propozycja jest jest jednak bardziej radykalna. Nie interesuje mnie tu bowiem zwyczajowy problem relacji między psychologią a duchowością, lub też jakaś potrzeba ich integracji, jak gdyby były czymś oddzielnym od siebie. Moja propozycja nieodłącznego zlewania się tego, co boskie z ludzką psychiką, wymaga psychologii religijnej, pozbawionej arbitralnego rozróżniania obu dyscyplin. W moim przekonaniu, jeśli tylko mamy oczy ku widzeniu archetypowego wymiaru, to co święte jest zawsze obecne w obszarze ludzkiego doświadczenia. Każde podstawowe ludzkie doświadczenie ma archetypowe podstawy, a stąd i aspekt sakralny. Rozpoznanie tego wymiaru w terapii nie tylko umożliwia połączenie z nim, lecz umożliwia również terapeucie pamięć o tym, że praktyka psychoterapii jest dyscypliną duchową, a nierzadko też dyscypliną pastoralną.”

Lionel Corbett, Religious function of the psyche, p. 208-209.

 

__________________
Dane osobowe (imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, numer rachunku bankowego, ewentualne dane adresowe jeżeli zajdzie konieczność ich użycia) używane są przez Instytut Raven wyłącznie dla obsługi wydarzeń – rejestracji na wydarzenia, płatności i odwoływania uczestnictwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016. Administratorem tych danych jest Instytut Studiów Kulturowych RAVEN w Czeladzi, są one przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności i nie są udostępniane innym firmom i osobom. Zdjęcia wykonywane w trakcie wydarzeń wykorzystywane są wyłącznie do ich dokumentacji.

Rejestracja na wydarzenie oznacza wyrażenie zgody na powyższą politykę prywatności i politykę rejestracji i zwrotów.

O wykładowcy

Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski, autorka, tłumaczka

Małgorzata jest certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim uprawnionym do prowadzenia superwizji – Indywidualnym Członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Jest również członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie uczestniczy w aktywnościach Komisji Szkoleniowej i Komisji Etyki, wykładając między innymi na szkoleniu I stopnia w psychoanalizie jungowskiej. Pracuje w prywatnej praktyce klinicznej od 1999 roku. Równolegle pracowała w stacjonarnej i poradnianej pomocy psychoterapeutycznej w obrębie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zajmuje się psychologią C. G. Junga od początku swej psychologicznej edukacji w latach dziewięćdziesiątych. Ważne dla niej jest podejście integracyjne – zarówno wobec różnych nurtów psychologii jungowskiej, jak i jej punktów spotkań z innymi dziedzinami nauk.

Jest tłumaczem kilku książek z zakresu psychologii analitycznej, w tym „Alchemii” Marie-Louise von Franz i „Wewnętrznego świata traumy” Donalda Kalscheda. Jej artykuły ukazały się między innymi w Journal of Analytical Psychology i w dwóch anglojęzycznych publikacjach książkowych z zakresu współczesnej psychologii jungowskiej.

O cyklu wykładowym

„Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga” to cykl comiesięcznych wykładów prowadzonych przez analityków jungowskich, Małgorzatę Kalinowską i Tomka J. Jasińskiego, członków Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP), które zostało założone w Zurychu w 1955, jeszcze za życia Carla Gustava Junga przez grupę analityków blisko z nim związanych. Odbywające się w małej grupie kameralne wykłady są szansą dokładnego zapoznania się z podstawowymi pojęciami psychologii analitycznej zarówno dla praktykujących psychologów, jak i dla osób zainteresowanych pracami Carla Gustava Junga. Każdy z nich oparty jest na analizie tekstów Dzieł Zebranych i innych prac Junga, włączając w to dotychczas nie opublikowane w języku polskim. Powrót do oryginalnych tekstów umożliwia zarówno wgląd w jego teorię, jak i ogląd tego, jak tworzone przez niego pojęcia ewoluowały z biegiem czasu.

ZapiszZapisz

0 Comments
Udostępnij
Tags:
Małgorzata Kalinowska
contact@raven.edu.pl
Brak komentarzy

Post a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.