Relacje między świadomością a nieświadomością w teorii C. G. Junga - wykład w Czeladzi | RAVEN
2396
post-template-default,single,single-post,postid-2396,single-format-standard,theme-hudsonwp,edgt-core-1.2,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,hudson-ver-3.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Relacje między świadomością a nieświadomością w teorii C. G. Junga – wykład w Czeladzi

Sty 12 2017

Relacje między świadomością a nieświadomością w teorii C. G. Junga – wykład w Czeladzi

17 lutego 2017
18:30 – 20:30
Lokalizacja:

Raven – Instytut Studiów Kulturowych

Czeladź, ul. Żabia 12

Zapraszamy osoby zainteresowane psychologią Carla Gustava Junga i psychologią post-jungowską na cykl wykładowy “Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga”, prowadzony przez analityków jungowskich. Wykłady odbywają się raz w miesiącu, w grupie dwunastoosobowej. Możliwe jest zapisanie się na pojedyncze wykłady, istnieje również możliwość zarezerwowania miejsca na cały cykl semestralny.

Cena pojedynczego wykładu: 25 zł

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o mailowe zgłoszenie uczestnictwa:
contact@raven.edu.pl

Wykłada: Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski

 

“Psychikę rozumiem jako całkowitość procesów psychicznych, zarówno świadomych, jak i nieświadomych”
C.  G. Jung, CW 6, “Typy psychologiczne”, par. 797

 

Wykład “Relacje pomiędzy świadomością, a nieświadomością” stanowi wprowadzenie w podstawowe założenia dotyczące psychiki świadomej i nieświadomej w teorii Carla Gustava Junga. Rozpoczniemy od eseju Juga “Struktura nieświadomości”, przedstawionego w 1916 roku w Zurich School for Analytical Psychology (“The Structure of the Uncoscious”, CW 7 – “Two Essays on Analytical Psychology”) w którym Jung przedstawia konceptualne rozróżnienia materiału świadomego i nieświadomego, indywidualnego i zbiorowego (materiał indywidualny i zbiorowy określa na tym etapie jako treści osobowe i nieosobowe). Wprowadza w nim również pojęcie indywidualności, które stanowi podwaliny do ukształtowanego w późniejszym czasie kluczowego dla jego psychologii pojęcia indywiduacji. Sięgając do fragmentów późniejszych esejów prześledzimy ewolucję pojęć świadomości i nieświadomości i podstawowe zasady określające ich wzajemne relacje.

 

W trakcie wykładu przewidziana jest grupowa praca i dyskusja nad fragmentami następujących esejów wchodzących w skład Dzieł Zebranych C. G. Junga (numeracja paragrafów za wydaniem angielskim Collected Works – CW):

 

  • CW 6, definicje, “The Attitude of the Unconscious”, par. 568-76, par. 626-7
  • CW 7, “The Function of the Unconscious,”, par. 266-95; “The Structure of the Unconscious”, par. 442-521
  • CW 8, “The Unconscious in Historical Perspective”, par. 343-55; “The Structure of the Psyche” par. 283-342; “Spirit and Life”, par. 610-616
  • CW 9i, “Conscious, Unconscious and Individuation”, par. 489-524
  • CW 11, “The Autonomy of the Unconscious”, par. 1-55
  • CW 10, “The Role of the Unconscious”, par. 1-48
  • CW 18, “Tavistock Lectures”, par. 1-415
O wykładowcy

Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski, autorka, tłumaczka

Małgorzata jest certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim uprawnionym do prowadzenia superwizji – Indywidualnym Członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Jest również członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie uczestniczy w aktywnościach Komisji Szkoleniowej i Komisji Etyki, wykładając między innymi na szkoleniu I stopnia w psychoanalizie jungowskiej. Pracuje w prywatnej praktyce klinicznej od 1999 roku. Równolegle pracowała w stacjonarnej i poradnianej pomocy psychoterapeutycznej w obrębie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zajmuje się psychologią C. G. Junga od początku swej psychologicznej edukacji w latach dziewięćdziesiątych. Ważne dla niej jest podejście integracyjne – zarówno wobec różnych nurtów psychologii jungowskiej, jak i jej punktów spotkań z innymi dziedzinami nauk.

Jest tłumaczem kilku książek z zakresu psychologii analitycznej, w tym „Alchemii” Marie-Louise von Franz i „Wewnętrznego świata traumy” Donalda Kalscheda. Jej artykuły ukazały się między innymi w Journal of Analytical Psychology i w dwóch anglojęzycznych publikacjach książkowych z zakresu współczesnej psychologii jungowskiej.

O cyklu wykładowym

 

„Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga” to cykl comiesięcznych wykładów prowadzonych przez analityków jungowskich, Małgorzatę Kalinowską i Tomka J. Jasińskiego, członków Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP), które zostało założone w Zurychu w 1955, jeszcze za życia Carla Gustava Junga przez grupę analityków blisko z nim związanych. Odbywające się w małej grupie kameralne wykłady są szansą dokładnego zapoznania się z podstawowymi pojęciami psychologii analitycznej zarówno dla praktykujących psychologów, jak i dla osób zainteresowanych pracami Carla Gustava Junga. Każdy z nich oparty jest na analizie tekstów Dzieł Zebranych i innych prac Junga, włączając w to dotychczas nie opublikowane w języku polskim. Powrót do oryginalnych tekstów umożliwia zarówno wgląd w jego teorię, jak i ogląd tego, jak tworzone przez niego pojęcia ewoluowały z biegiem czasu.

0 Comments
Share Post
Małgorzata Kalinowska
contact@raven.edu.pl
No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.