Trauma a charakter i dynamika obron psychicznych - seminarium superwizyjne - RAVEN
 

Trauma a charakter i dynamika obron psychicznych – seminarium superwizyjne

gru 20 2018

Trauma a charakter i dynamika obron psychicznych – seminarium superwizyjne

19 stycznia 2019
10:30 – 18:30
Lokalizacja:

Instytut Studiów Kulturowych Raven

Czeladź, ul. Żabia 12

Zapraszamy terapeutów, studentów szkoleń psychoterapeutycznych i specjalistów pracujących z osobami, które doświadczyły traumy na cykl seminariów superwizyjnych „Trauma wczesnodziecięca”. W trakcie seminariów przewidziany jest moduł wykładów z dyskusją nad materiałem klinicznym i moduł dwóch sesji superwizyjnych. Uczestników seminariów obowiązuje zachowanie zasady poufności co do prezentowanego w trakcie nich materiału klinicznego. Możliwe jest zapisanie się na cały cykl seminaryjny, lub też na pojedyncze seminarium.
Routerzy (studenci w szkoleniu psychoanalitycznym jungowskim) International Association of Analytical Psychology otrzymują dodatkowo zaświadczenie odbycia 3 godzin szkoleniowej superwizji grupowej.

Prowadzi: Małgorzata Kalinowska – psychoanalityczka i superwizorka jungowska (certyfikat International Association for Analytical Psychology, Zurich), tłumaczka „Wewnętrznego świata traumy” Donalda Kalscheda.

Seminaria organizowane są wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychoanalizy Jungowskiej

 

Cena:
przy zgłoszeniu do 28 grudnia 2018 – 250 zł
przy zgłoszeniu po 28 grudnia 2018 – 300 zł

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o mailowe zgłoszenie uczestnictwa:
contact@raven.edu.pl

„Nie wszyscy doznaliśmy traumy niemożliwej do zniesienia, ale wszyscy w jakiejś mierze zostaliśmy zranieni. Wszyscy wzrastamy w rodzinach czy społecznościach, w których tylko nieliczni z nas mogą rozkwitać. Niewielu z nas wchodzi w drugą część życia po przeżyciu pierwszej w środowisku, w którym byli w pełni dostrzegani i doceniani, w którym mogli żyć pełnią życia. Wszyscy mamy więc jakiś system obrońcy/prześladowcy.”
– Donald Kalsched, w: „Jak uporać się z naszą traumą”

 

 

„Doszedłem do wniosku, że tylko jeżeli analityk jest gotowy towarzyszyć pacjentowi „w najmroczniejsze miejsca”, utrzymując jednocześnie analityczną postawę, zakłócające i niszczące aspekty traumy mogą zostać przepracowane i zintegrowane”
– Marcus West, „Into the Darkest Places: Early Relational Trauma and Borderline States of Mind

 

 

Współczesne teorie psychoanalityczne podkreślają znaczenie wpływu wczesnej traumy na kształtowanie się osobowości i na relacje zarówno w wewnętrznym jak i zewnętrznym świecie osoby, która ucierpiała z jej powodu. Jedną z najdotkliwszych jej konsekwencji w dalszym życiu jest formowanie się obron na głębokim poziomie psychiki, które w psychoanalizie jungowskiej określane są jako „obrony jaźni”, czy „druga linia obron”. Głębokie obrony psychiczne umożliwiają przetrwanie osobie dotkniętej traumą, ale dzieje się to za ogromną cenę, ponieważ są one nadal aktywne w dalszym życiu psychicznym i wpływają na percepcję doświadczenia przez pryzmat przeszłej traumatyzacji.

 

 

W trakcie superwizji będziemy poszukiwać rozumienia trudnych momentów pojawiających się w terapii, które często diagnozowane są jako negatywna odpowiedź terapeutyczna lub opór, a które tak naprawdę są przejawami działania głębokich obron psychicznych. Zobaczymy jak rozumienie ich przejawów poszerza przestrzeń psychiczną terapeuty i pozwala odczytać na intersubiektywnym poziomie relacji z pacjentem historię wczesnego zranienia, otwierając tym samym możliwość transformacji osobowości. Będziemy opierać się głównie na pracach dwóch analityków jungowskich – Donalda Kalscheda, autora koncepcji archetypowego systemu samoochrony psychiki i Marcusa Westa, który pisze o wczesnej traumie i stanach borderline umysłu w kontekście obron psychicznych – i niezależnego psychoanalityka brytyjskiego Jonathana Sklara, który w swej książce „Landscapes of the Dark: History, Trauma, Psychoanalysis” odnosi się do trudnych procesów terapii u podłoża których leży wczesne zranienie.

 

 

INFORMACJA O CENIE I REJESTRACJI:

 

Cena:

250 zł przy wpłacie do 28 grudnia 2018
300 zł przy wpłacie po 28 grudnia 2018

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: contact@raven.edu.pl

 

Za rezerwację miejsca uznajemy opłacenie udziału w seminarium. W wypadku odwołania udziału do 4 stycznia 2019 dokonujemy zwrotu całości opłaty seminaryjnej. W wypadku odwołania po 4 stycznia dokonujemy zwrotu odpowiednio 150 zł (przy opłacie 250 zł) i 200 zł (przy opłacie 300 zł). W wypadku odwołania po 11 stycznia zwrotów nie przewidujemy.

 

W wypadku odwołania seminarium przez organizatora zwrotowi podlega całość wpłaconej kwoty.
W wypadku braku wolnych miejsc możliwe jest zgłoszenie się na listę rezerwową.

 

Zajęcia odbędą się 19 stycznia 2019 w godzinach od 10:30 do 18:30, z półtoragodzinną przerwą na lunch. Obejmują 7,5 godzin szkoleniowych w tym 3 godziny superwizji grupowej. Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa z wyszczególnieniem tematyki i ilości odbytych godzin szkoleniowych i kopię materiału wykładowego prezentowanego w trakcie seminarium.

_______________________________________
Dane osobowe (imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, numer rachunku bankowego, ewentualne dane adresowe jeżeli zajdzie konieczność ich użycia) używane są przez Instytut Raven wyłącznie dla obsługi wydarzeń – rejestracji na wydarzenia, płatności i odwoływania uczestnictwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016. Administratorem tych danych jest Instytut Studiów Kulturowych RAVEN w Czeladzi, są one przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności i nie są udostępniane innym firmom i osobom. Zdjęcia wykonywane w trakcie wydarzeń wykorzystywane są wyłącznie do ich dokumentacji.

 

Rejestracja na wydarzenie oznacza wyrażenie zgody na powyższą politykę prywatności i politykę rejestracji i zwrotów.

Informacja o prowadzącej

Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski, autorka, tłumaczka

Małgorzata jest certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim uprawnionym do prowadzenia superwizji – Indywidualnym Członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Jest również członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie przez wiele lat uczestniczyła w pracach Komisji Szkoleniowej. Jest współautorką i nauczycielem Szkolenia I stopnia w psychoanalizie jungowskiej organizowanego przez PTPJ. Pracuje w prywatnej praktyce klinicznej od 1999 roku. Równolegle pracowała w stacjonarnej i poradnianej pomocy psychoterapeutycznej w obrębie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zajmuje się psychologią C. G. Junga od początku swej psychologicznej edukacji w latach dziewięćdziesiątych. Ważne dla niej jest podejście integracyjne – zarówno wobec różnych nurtów psychologii jungowskiej, jak i jej punktów spotkań z innymi dziedzinami nauk.

Jest tłumaczem kilku książek z zakresu psychologii analitycznej, w tym „Alchemii” Marie-Louise von Franz i „Wewnętrznego świata traumy” Donalda Kalscheda. Jej artykuły ukazały się między innymi w Journal of Analytical Psychology i w dwóch anglojęzycznych publikacjach książkowych z zakresu współczesnej psychologii jungowskiej.

ZapiszZapisz

0 Comments
Udostępnij
Małgorzata Kalinowska
contact@raven.edu.pl
Brak komentarzy

Post a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.