Trauma historyczna i przekaz międzypokoleniowy - seminaria superwizyjne - RAVEN
 

Trauma historyczna i przekaz międzypokoleniowy – seminaria superwizyjne

Miejsce seminariów: Instytut Studiów Kulturowych RAVEN, Czeladź 

 

Prowadzi: Małgorzata Kalinowska – psychoanalityczka i superwizorka jungowska (certyfikat International Association for Analytical Psychology, Zurich), tłumaczka „Wewnętrznego świata traumy” Donalda Kalscheda

 

Zapraszamy terapeutów, studentów szkoleń psychoterapeutycznych i specjalistów pracujących z osobami, które doświadczyły traumy na cykl seminariów superwizyjnych „Trauma historyczna i przekaz międzypokoleniowy”. Możliwe jest zapisanie się na cały cykl seminaryjny, lub też na pojedyncze seminarium. Seminaria składają się z modułu wykładowego (4,5 godzin szkoleniowych) połączonego z ilustracją i dyskusją kliniczną i modułu superwizyjnego (3,5 godzin szkoleniowych). Dla kandydatów w szkoleniu International Association for Analytical Psychology godziny superwizyjne wliczają się w ich ścieżkę szkoleniową. Uczestników seminariów obowiązuje zachowanie zasady poufności co do prezentowanego w trakcie nich materiału klinicznego.

 

„Zwróciło naszą uwagę, a właściwie całkowicie nas obezwładniło poczucie, że gdziekolwiek się nie obróciliśmy, nie było centymetra ziemi, ani jednego miejsca, które nie doświadczyłoby bezlitosności wojny, ludobójstwa i całkowitego szaleństwa”
– Jerome Bernstein o swej wizycie w Polsce w 2010 roku, w: „Confronting Cultural Trauma”

 

Historyczne zbiorowe procesy – katastrofy, wojny, opresyjne systemy polityczne – wywierają traumatyczny wpływ na psychiczne życie indywidualnych osób, rodzin i społeczności. Wpływ ten przekazywany jest z pokolenia na pokolenie między innymi poprzez uwewnętrznienie stresu przeżywanego przez rodziców, w tendencji do spostrzegania bieżących wydarzeń w kategoriach przeszłego traumatycznego przerażenia, nieświadomym poczuciu winy, wpływie ma charakter i dynamikę obron psychicznych, zakłóconym procesie separacji-indywiduacji, wzorcach rodzinnych uformowanych przez przeszłe traumatyczne doświadczenia. Psychodynamiczne i psychoanalityczne hipotezy dotyczące międzypokoleniowego przekazu traumy uzyskują współcześnie potwierdzenie w badaniach neuronauki.

 

Traumatyczny przekaz międzypokoleniowy ma wpływ na sytuację kliniczną również poprzez to, w jaki sposób formuje kompleksy kulturowe, w tym język psychologiczny, które są środowiskiem terapii. Jak zwraca na to uwagę Vamik Volkan, dla terapeuty i pacjenta może prowadzić to do ignorowania historycznych traumatycznych wydarzeń z zewnętrznego świata i nadmierną obronną koncentrację na wewnętrznym świecie, lokującą go w pozornie neutralnym języku psychologii.

 

Cykl seminariów superwizyjnych „Trauma historyczna i przekaz międzypokoleniowy” koncentruje się na obu tych wymiarach – dynamice wewnętrznego świata formowanego pod wpływem traumatycznych historycznych i kulturowych wydarzeń, i charakterze zewnętrznych zagrożeń, które definiowały doświadczenie przodków naszych pacjentów i naszą własną. Zajmować się będziemy teoretycznym i praktycznym wymiarem pracy z dziedziczonym traumatycznym doświadczeniem, ilustrowanym przykładami klinicznymi z różnych kultur (na podstawie literatury) i z naszego doświadczenia pracy terapeutycznej.

 

Cykl seminariów obejmuje tematy:
1. Posttraumatyczne losy i historie – 21 września 2019
2. Mechanizmy przekazu międzypokoleniowego – 7 grudnia 2019
3. Kulturowe i rodzinne kompleksy posttraumatyczne – 8 lutego 2020

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminariach, którym nie odpowiadają ustalone daty prosimy kontakt z Instytutem. W razie ustalania drugich terminów seminariów będziemy mogli uwzględnić Państwa preferencje dat.

 

Zgłoszenia przyjmujemy w sklepie RAVEN na www.raven.edu.pl lub pod adresem contact@raven.edu.pl

Wszystkie seminaria

Brak wydarzeń