Warsztaty "Praca ze snem" według C.G.Junga i Jamesa Hillmana - RAVEN
 

Warsztaty „Praca ze snem” według C.G.Junga i Jamesa Hillmana

Miejsce warsztatów: Instytut Studiów Kulturowych RAVEN, Czeladź

Prowadzi: Małgorzata Kalinowska – psychoanalityczka jungowska, tłumaczka, autorka

i Tomasz J. Jasiński – psychoanalityk jungowski, autor

 

Cykl warsztatów „Praca ze snem” przeznaczony jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat pracy ze snami i umiejętność czerpania mądrości z własnych snów. Nasz cykl jest propozycją powrotu w pracy z materiałem marzeń sennych do klasycznej psychologii C.G. Junga. Obserwujemy dziś popularność różnych technik i formuł, które w mniej lub bardziej odpowiedzialny sposób odwołują się do psychologicznego rozumienia treści pochodzących ze śnienia. Na warsztatach chcemy wrócić do pierwotnego rozumienia tych treści w powiązaniu z głębokim, całościowym spojrzeniem na naturę psychiki. W tym rozumieniu praca ze snami nie jest aktywnością wróżbiarską ani też interpretowaniem znaczenia obrazów. Jest natomiast dyscypliną rozwijania relacji z tym, co nieświadome. Ten powrót inspirowany jest wyobrażeniową psychologią Jamesa Hillmana, którą oboje rozumiemy nie jako odejście od psychologii analitycznej Junga, lecz jako jej renesans, postulat powrotu do głębokiego rozumienia natury psychiki i jej obrazów.

 

W trakcie spotkań będziemy więc traktować sen nie po prostu jako źródło informacji o nieuświadomionych aspektach nas samych lecz jako towarzysza, zaś przeżywanie kontaktu z treściami snów jako żywe doświadczenie. Odwołamy się do znaczenia wyobraźni i procesów wyobrażeniowych, rozumianych nie jako rodzaj swobodnego fantazjowania lecz jako przestrzeń wzmacniania i rozwijania relacji z rzeczywistością sennych obrazów.

 

Warsztaty prowadzone będą przez dwójkę certyfikowanych psychoanalityków jungowskich: Małgorzatę Kalinowską oraz Tomasza Jasińskiego. Oboje mają wieloletnie doświadczenie w analitycznej pracy ze snami, a także we wspólnym prowadzeniu seminariów szkoleniowych z psychoanalizy jungowskiej oraz zajęć dydaktycznych i warsztatowych.

 

Cykl warsztatów w semestrze zimowo-wiosennym obejmuje 8 spotkań:

 

  1. Zaprzyjaźnianie snów – 10 listopada 2018 / BRAK MIEJSC
  2. Obrazy senne – 15 grudnia 2018
  3. Senni bohaterowie – 26 stycznia 2019
  4. Senne zwierzęta – 23 lutego 2019
  5. Senne miejsca – 23 marca 2019
  6. Wielkie i małe sny – 27 kwietnia 2019
  7. Temat zostanie ustalony wkrótce – 25 maja 2019
  8. Temat zostanie ustalony wkrótce – 22 czerwca 2019

 

Warsztaty będą miały charakter doświadczeniowy – uczestnicy będą pracować z własnymi snami. Z tego względu będziemy pracować w małej grupie, liczącej maksymalnie 10 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

STRUKTURA WARSZTATU:

 

13:00-14:00 – Wprowadzenie do tematyki warsztatu.
14:15-15:30 – Sesja pierwsza.
15:45-17:00 – Sesja druga.
17:15-18:00 – Zamknięcie warsztatu.

 

KOSZT UCZESTNICTWA:

 

Zgłoszenie w pierwszym terminie: 200 zł (do 22 dni przed warsztatem)
Po upływie pierwszego terminu: 250 zł

Wrsztaty 2019

Brak wydarzeń

Warsztaty 2018