Wczesna trauma a poziomy rozwoju podmiotowości - seminarium superwizyjne - RAVEN
 

Wczesna trauma a poziomy rozwoju podmiotowości – seminarium superwizyjne

sie 21 2018

Wczesna trauma a poziomy rozwoju podmiotowości – seminarium superwizyjne

8 grudnia 2018
10:30 – 18:30
Lokalizacja:

Instytut Studiów Kulturowych Raven

Czeladź, ul. Żabia 12

Zapraszamy terapeutów, studentów szkoleń psychoterapeutycznych i specjalistów pracujących z osobami, które doświadczyły traumy na cykl seminariów superwizyjnych „Trauma wczesnodziecięca”. W trakcie seminariów przewidziany jest moduł wykładów z dyskusją nad materiałem klinicznym i moduł dwóch sesji superwizyjnych. Uczestników seminariów obowiązuje zachowanie zasady poufności co do prezentowanego w trakcie nich materiału klinicznego. Możliwe jest zapisanie się na cały cykl seminaryjny, lub też na pojedyncze seminarium.
Routerzy (studenci w szkoleniu psychoanalitycznym jungowskim) International Association of Analytical Psychology otrzymują dodatkowo zaświadczenie odbycia 3 godzin szkoleniowej superwizji grupowej.

Prowadzi: Małgorzata Kalinowska – psychoanalityczka i superwizorka jungowska (certyfikat International Association for Analytical Psychology, Zurich), tłumaczka „Wewnętrznego świata traumy” Donalda Kalscheda.

Seminaria organizowane są wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychoanalizy Jungowskiej

 

Cena:
przy zgłoszeniu do 16 listopada 2018 – 250 zł
przy zgłoszeniu po 16 listopada 2018 – 300 zł

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o mailowe zgłoszenie uczestnictwa:
contact@raven.edu.pl

„Niemowlęta odkrywają siebie same badając reakcje, które wywołują w innych w odpowiedzi na swoje działania.”

 

„Podmiotowość jest doświadczeniem tego, że możemy wpływać na nasze fizyczne i relacyjne środowisko, że nasze działania i intencje mają na nie wpływ i mogą wywoływać odpowiedź ze strony tych, którzy nas otaczają. „
– Jean Knox – „Self Agency in Psychotherapy: Attachment, Autonomy and Intimacy”

 

W trakcie seminarium zajmiemy się teorią pochodzącą ze styku analizy jungowskiej, teorii przywiązania, psychoneurofizjologii i teorii intersubiektywnej. Łącząc te wymiary Jean Knox, analityczka jungowska, opisuje etapy rozwoju wczesnodziecięcego w relacji do wyłaniania się poczucia podmiotowości. Przyjrzymy się temu, jak według Petera Fonagy’ego przebiega rozwój poczucia siebie jako podmiotu działania, i jak zakłócenia na kolejnych etapach rozwojowych wpływają na kształtowanie się organizacji psychicznej, zdolności do samoregulacji i wzorców relacyjnych. Będziemy omawiać stany wynikające z zakłócenia wczesnych poziomów rozwoju podmiotowości spotykane w procesie terapii, sygnały ich obecności i adekwatne do nich odpowiedzi terapeutyczne, dostosowane do stanu umysłowego pacjenta. Jednymi z szerzej omawianych zjawisk będzie wpływ zakłóceń rozwoju podmiotowości na późniejszy charakter komunikacji i użycie języka, szczególnie w kontekście komunikacji zachodzącej w procesie terapii, oraz jak przedstawia się proces rozwoju dziecka narcystycznych rodziców i jak wpływa on na jego zdolność do relacyjności.

 

Zajmiemy się również przedstawionymi przez Jean Knox powiązaniami pomiędzy wyróżnianymi przez nią wymiarami zdolności do mentalizacji, regulacji afektu i poczuciem podmiotowości. Jean Knox opracowuje na ich podstawie bardzo przydatny w procesie terapii model, który pozwala na różnicowanie poziomu rozwojowego pacjenta i dostosowywanie do niego technik i celów terapeutycznych.

 

Omawiane obszary pozwolą nam uchwycić charakter stanów psychicznych pacjenta, które jak zobaczymy na późniejszych seminariach, mogą aktywować silne obrony jaźni, które często interpretowane są negatywnie jako pogorszenie. W rzeczywistości są jednak elementem dojrzewania w pacjencie doświadczenia siebie jako działającego podmiotu, który jest w stanie wywoływać zmiany w rzeczywistości zewnętrznej i we własnej psychice.

 

INFORMACJA O CENIE I REJESTRACJI:

 

Cena:

250 zł przy wpłacie do 16 listopada 2018
300 zł przy wpłacie po 16 listopada 2018

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: contact@raven.edu.pl

 

Za rezerwację miejsca uznajemy opłacenie udziału w seminarium. W wypadku odwołania udziału do 23 listopada dokonujemy zwrotu całości opłaty seminaryjnej. W wypadku odwołania po 23 listopada dokonujemy zwrotu odpowiednio 150 zł (przy opłacie 250 zł) i 200 zł (przy opłacie 300 zł). W wypadku odwołania po 30 listopada zwrotów nie przewidujemy.

 

W wypadku odwołania seminarium przez organizatora zwrotowi podlega całość wpłaconej kwoty.
W wypadku braku wolnych miejsc możliwe jest zgłoszenie się na listę rezerwową.

 

Zajęcia odbędą się 8 grudnia w godzinach od 10:30 do 18:30, z półtoragodzinną przerwą na lunch. Obejmują 7,5 godzin szkoleniowych w tym 3 godziny superwizji grupowej. Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa z wyszczególnieniem tematyki i ilości odbytych godzin szkoleniowych i kopię materiału wykładowego prezentowanego w trakcie seminarium.

_______________________________________
Dane osobowe (imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, numer rachunku bankowego, ewentualne dane adresowe jeżeli zajdzie konieczność ich użycia) używane są przez Instytut Raven wyłącznie dla obsługi wydarzeń – rejestracji na wydarzenia, płatności i odwoływania uczestnictwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016. Administratorem tych danych jest Instytut Studiów Kulturowych RAVEN w Czeladzi, są one przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności i nie są udostępniane innym firmom i osobom. Zdjęcia wykonywane w trakcie wydarzeń wykorzystywane są wyłącznie do ich dokumentacji.

 

Rejestracja na wydarzenie oznacza wyrażenie zgody na powyższą politykę prywatności i politykę rejestracji i zwrotów.

Informacja o prowadzącej

Małgorzata Kalinowska, psychoanalityk jungowski, autorka, tłumaczka

Małgorzata jest certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim uprawnionym do prowadzenia superwizji – Indywidualnym Członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Jest również członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie przez wiele lat uczestniczyła w pracach Komisji Szkoleniowej. Jest współautorką i nauczycielem Szkolenia I stopnia w psychoanalizie jungowskiej organizowanego przez PTPJ. Pracuje w prywatnej praktyce klinicznej od 1999 roku. Równolegle pracowała w stacjonarnej i poradnianej pomocy psychoterapeutycznej w obrębie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zajmuje się psychologią C. G. Junga od początku swej psychologicznej edukacji w latach dziewięćdziesiątych. Ważne dla niej jest podejście integracyjne – zarówno wobec różnych nurtów psychologii jungowskiej, jak i jej punktów spotkań z innymi dziedzinami nauk.

Jest tłumaczem kilku książek z zakresu psychologii analitycznej, w tym „Alchemii” Marie-Louise von Franz i „Wewnętrznego świata traumy” Donalda Kalscheda. Jej artykuły ukazały się między innymi w Journal of Analytical Psychology i w dwóch anglojęzycznych publikacjach książkowych z zakresu współczesnej psychologii jungowskiej.

ZapiszZapisz

0 Comments
Udostępnij
Małgorzata Kalinowska
contact@raven.edu.pl
Brak komentarzy

Post a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.