Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga - cykl wykładowy - RAVEN
 

Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga – cykl wykładowy

Czeladź, Warszawa

„Nie powinniśmy zapominać, że w każdej psychologicznej dyskusji to nie my mówimy o psychice, to psychika zawsze mówi o sobie samej”
C. G. Jung, CW9i, par. 438

 

„Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga” to cykl comiesięcznych wykładów prowadzonych przez analityków jungowskich, członków Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP), które zostało założone w Zurychu w 1955, jeszcze za życia Carla Gustava Junga przez grupę analityków blisko z nim związanych. Odbywające się w małej grupie kameralne wykłady są szansą dokładnego zapoznania się z podstawowymi pojęciami psychologii analitycznej zarówno dla praktykujących psychologów, jak i dla osób zainteresowanych pracami Carla Gustava Junga. Każdy z nich oparty jest na analizie tekstów Dzieł Zebranych i innych prac Junga, włączając w to dotychczas nie opublikowane w języku polskim. Powrót do oryginalnych tekstów umożliwia zarówno wgląd w jego teorię, jak i ogląd tego, jak tworzone przez niego pojęcia ewoluowały z biegiem czasu.

 

Teoria C. G. Junga jest szeroko znana w Polsce i od dawna cieszy się dużą popularnością. Jej wyjątkową cechą jest rezonowanie z różnorodnymi dziedzinami nauk poza samą psychologią i psychiatrią – filozofią, religioznawstwem, kulturoznastwem i wieloma innymi. Ma ona również duże znaczenie w przestrzeni indywidualnej – w relacji do osobowego rozwoju – co sprawia, że prace Junga nadal spotykają się z niesłabnącym zainteresowaniem wśród czytelników. Dzieje się tak, ponieważ koncepcja psychiki w teorii jungowskiej jako zorientowanej na rozwój, przechodzącej przez proces indywiduacji, który pozwala na pełne zrealizowanie osobowego potencjału, zachowując relację do tego, co zbiorowe, stanowi niesłychanie nośną metaforę indywidualnego rozwoju.

 

Prowadzący wykłady – Małgorzata Kalinowska i Tomasz Jasiński – są praktykującymi psychoanalitykami jungowskimi o długoletnim stażu i superwizorami jungowskimi, są również autorami i nauczycielami szkolenia I stopnia w psychoanalizie jungowskiej w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej. Są autorami publikacji w międzynarodowej literaturze jungowskiej, rozdział ich autorstwa dotyczący szkolenia jungowskiego ukazał się w niedawno opublikowanej książce wydawnictwa Spring Journal and Books: „From Tradition to Innovation: Jungian Analysts Working in Different Cultural Settings”

 

Wykłady odbywać się będą równolegle w Warszawie i w Czeladzi, początek cyklu: luty 2016. Zapraszamy osoby zainteresowane psychologią Carla Gustava Junga i psychologią post-jungowską. Wykłady obywać się będą raz w miesiącu, w małej grupie. Możliwe jest zapisanie się na pojedyncze wykłady, istnieje również możliwość zarezerwowania miejsca na cały cykl semestralny. Cena pojedynczego wykładu w Czeladzi to 35 zł, a w Warszawie 50 zł. Informacje o rejestracji dostępne są pod opisem poszczególnych wykładów. Osoby zainteresowane uczestnictwem w cyklu semestralnym prosimy o kontakt mailowy na adres: contact@raven.edu.pl.

 Luty – Czerwiec 2017

ŚWIADOMOŚĆ, NIEŚWIADOMOŚĆ I PROCES INDYWIDUACJI W PSYCHOLOGII C. G. JUNGA 

 

1. RELACJE POMIĘDZY ŚWIADOMOŚCIĄ A NIEŚWIADOMOŚCIĄ

 

2. PSYCHIKA INDYWIDUALNA (OSOBOWA) I ZBIOROWA (OBIEKTYWNA)

 

3. RÓŻNICOWANIE POMIĘDZY INDYWIDUALNĄ (OSOBOWĄ) PSYCHIKĄ A TREŚCIAMI ZBIOROWYMI

 

4. PROCES INDYWIDUACJI

 

5. SYMBOL I FUNKCJA SYMBOLICZNA PSYCHIKI

 

 

Wrzesień 2017 – Styczeń 2018

STRUKTURA I DYNAMIKA PSYCHIKI

 

6. O ENERGII PSYCHICZNEJ

 

7. FUNKCJA TRANSCENDENTNA

 

8. DYNAMIKA PRZECIWIEŃSTW A TRANSFORMACJA PSYCHICZNA

 

9. ARCHETYPY I OBRAZY ARCHETYPOWE

 

10. KOMPLEKSY PSYCHICZNE

 

 

Luty – Czerwiec 2018: PSYCHOLOGIA SNÓW

 

11. O NATURZE SNÓW

 

12. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE ANALIZY SNÓW

 

13. SNY W PROCESIE INDYWIDUACJI

 

14. ANALIZA MARZEŃ SENNYCH W PRAKTYCE C. G. JUNGA

 

15. WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO ANALIZY SNÓW

 

 

Wrzesień 2018 – Styczeń 2019: ALCHEMIA I FUNKCJA RELIGIJNA PSYCHIKI

 

 

Cykl artykułów Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga opartych na wykładach Instytutu  ukazuje się w kwartalniku „Raven. Psychologia głębi i kultura”.

    Nadchodzące wykłady

    Brak wydarzeń

    Przeszłe wykłady

    Brak wydarzeń

    Wykłady 2017-2018