Emilia Tołkaczew

tłumaczka, terapeutka pracująca w nurcie psychologii analitycznej

Emilia jest tłumaczką oraz psychoterapeutką pracującą w nurcie psychologii analitycznej. Studiowała filologię angielską w specjalizacji kultura-media-translacja i wciąż działa akademicko na tym polu, pisząc artykuły, prowadząc wykłady oraz występując na konferencjach. W 2018 roku ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapii i psychoanalizy jungowskiej prowadzone przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. Od wielu lat śledzi (oraz prowadzi) również badania nad spektrum autyzmu i zajmuje się samorzecznictwem.

 

Łącząc filologię z psychologią, Emilia interesuje się wzajemną relacją między tekstami kultury a psyche, czy to indywidualną czy zbiorową. Zarówno w praktyce terapeutycznej jak i w badaniach naukowych chętnie opiera się na grach fabularnych, uważając, że ich interaktywny charakter niesie ze sobą niedoceniany dotąd potencjał projekcyjny. Wierzy w znaczenie psychoedukacji, wobec czego wkłada dużo energii w propagowanie psychologii analitycznej poza środowiskiem psychoterapeutycznym – między innymi poprzez tłumaczenie. Jako tłumaczka kładzie szczególny nacisk na zachowanie w przekładzie stylu oraz intencji autora. Stara się umożliwić polskojęzycznym czytelnikom nie tylko zrozumienie tekstu, ale też doświadczenie go w formie możliwie jak najbardziej zbliżonej do doświadczenia osób anglojęzycznych.

Przekłady