Małgorzata Kalinowska – członkini zespołu RAVEN

psychoanalityczka jungowska, tłumaczka, autorka

Myślę o tym, co powiedział kiedyś James Hillman, wyjaśniając, że dusza według niego jest raczej perspektywą niż substancją, raczej punktem widzenia, niż czymś, co jest oglądane… Jest pośredniczącą i reflektującą przestrzenią pomiędzy nami a wydarzeniami, pomiędzy działającym a jego dziełem, łączącą i zarazem różnicującą. Ta idea ożywia program naszego Instytutu. Jest „przestrzenią pomiędzy”, w której spotykają się różne dziedziny wiedzy i różne paradygmaty, wzajemnie wzbogacając się i otwierając na nowe rozumienie świata i siebie samych. 

Małgorzata jest psychoanalityczką i superwizorką jungowską, tłumaczką i autorką tekstów z zakresu traumy kulturowej i treningu psychoanalitycznego. Jest indywidualną członkinią International Association for Analytical Psychology (IAAP) i członkinią założycielką Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej (PTPJ). W 2013 roku uzyskała uprawnienia psychoanalityczki jungowskiej na Kongresie IAAP w Kopenhadze. W latach 2011-2018 uczyła na Szkoleniu I stopnia z zakresu psychoanalizy jungowskiej w PTPJ, którego była współautorką. Prowadzi praktykę terapeutyczną od 1999 roku, pracuje w prywatnej praktyce jako analityczka i superwizorka indywidualna i grupowa w Czeladzi. Z Tomaszem J. Jasińskim i Jackiem Kobińskim założyła Instytut Studiów Kulturowych Raven, gdzie pełni funkcje redaktorki naczelnej, tłumaczki i redaktorki naukowej.

 

Małgorzata interesuje się punktami spotkań między psychologią, socjologią i literaturą, pozwalającymi na zrozumienie długoterminowych reakcji na traumatyczne doświadczenia na poziomie narodów i kultur. Zajmuje się również reakcją indywidualnej psychiki na doświadczenia traumatyczne według współczesnego psychoanalitycznego rozumienia. Jako dla nauczycielki teorii i praktyki analitycznej ważne jest dla niej to, jak nasze podejście formowane jest przez współczesny paradygmat naukowy i kulturowy. Zajmuje się również historią psychologii analitycznej i głębszym rozumieniem dynamiki instytutów i szkoleń psychoanalitycznych. Od kilku lat zgłębia psychoanalityczną herstorię – rolę kobiet w tworzeniu i przekształcaniu psychoanalizy oraz dynamikę kobiecości i męskości w pracach różnych autorów i autorek. Poświęca dużą uwagę temu, jak tekst i użycie języka kształtują nasze opisy psychiki i psychologiczne rozumienie, między innymi w kontekście jungowskiego pojęcia kompleksów kulturowych. 

 

email: kalinowska@raven.edu.pl

Przekłady
Publikacje
Rozdział: „Influenced, Changed, or Transformed? Reflections on Moments of Meeting in a Borderland”
Rozdział: „The Suffering Hero and Messianism in Polish Cultural Complex”
Artykuł: „Monuments of memory: defensive mechanisms of the collective psyche and their manifestation in the memorialization process”
Rozdział: „Le frontier increate dell’Europa Orientale” („Niepewne granice Europy Wschodniej”)
Blog - Opowiastki o współczesności