O Instytucie Raven

O Instytucie

Instytut Studiów Kulturowych Raven powstał w grudniu 2016 roku, rozszerzając tym samym aktywność już wcześniej istniejących portali internetowych e-jungian.com i e-jungian.pl. W trakcie pierwszych lat swojego działania zorganizowaliśmy wiele cykli wykładowych i seminariów zarówno dla szerokiej publiczności jak i dla psychoterapeutów, wprowadzających w psychologię analityczną, rozumienie zjawisk kulturowych i pracę z doświadczeniem traumatycznym. Od 2019 wydajemy książki z zakresu psychologii analitycznej i psychoanalizy jungowskiej i czasopismoRaven. Psychologia głębi i kultura„.

  Nasze rozumienie zjawisk kulturowych jest osadzone w psychologii analitycznej Carla Gustava Junga i w jej klinicznych zastosowaniach z zakresu psychoanalizy jungowskiej, ale nie ogranicza się do niej. Jesteśmy zainteresowani dialogiem między różnymi naukami i różnymi kulturami. Poszukujemy więc części wspólnych w obszarach psychologii, filozofii, socjologii, literatury i sztuki. Dzięki nim możliwe jest zrozumienie zarówno przeszłych historycznych zjawisk, jak i tych zachodzących w obrębie płynnej współczesności.    Jednym z najważniejszych zadań Instytutu jest dla nas stwarzanie miejsc spotkań, zarówno tych bezpośrednich, jak i w cyfrowej przestrzeni internetowej. Spotkania umożliwiają dyskusję i wymianę, w której najważniejsze jest nie tyle przekazywanie  z góry ustalonej wiedzy, co wspólne poszukiwanie znaczenia i wglądu w zjawiska kulturowe zarówno na ich indywidualnym jak i zbiorowym poziomie. Jednym z podstawowych elementów naszej postawy jest szacunek dla bogactwa wynikającego z różnic kulturowych, które stwarzają przestrzeń kontaktu z nieznanymi, odmiennymi od naszych postawami i uwarunkowaniami. W naszym przekonaniu współczesność potrzebuje doświadczenia takiej otwartości i wymiany.   Clarissa Pinkola Estes w swojej najnowszej książce przywołuje łacińskie porzekadło Cultura cura – „kultura leczy”. Jest to motto bardzo nam bliskie. Poświęcając uwagę traumatycznym i postraumatycznym wymiarom rzeczywistości, poszukujemy wglądu w to, jak nauka, kultura i sztuka wzajemnie mogą inicjować procesy głębokiego uzdrawiania. W duchu idei globalnej jedności chcemy zwracać uwagę na to, jak korzystanie z ich części wspólnych buduje pomosty między różnymi kulturami i może scalać poszarpaną skrajnymi doświadczeniami tkankę zbiorowości. W ten sposób chcemy wnieść swój wkład we wzrost świadomości istnienia zbiorowej warstwy kultury i jej związku z psychiką oraz z ludzkim duchem.    Dlatego też jako reprezentację idei Instytutu wybraliśmy symbol kruka, który w mitologiach wielu różnych kultur łączy rozmaite aspekty rzeczywistości, jasne i ciemne strony życia. Jako posłaniec bogów łączy świat ludzki ze światem idei, niosąc na sobie odpowiedzialność za przekaz zarówno dobrych jak i złych nowin. Jako psychopomp eskortuje dusze zmarłych do zaświatów, choć w naszej rodzimej tradycji przedchrześcijańskiej sprowadzał nowe lub reinkarnujące się dusze na ten świat z Wyraju. Jako reprezentacja samego bóstwa, ofiarowuje ludziom słońce lub pomaga je odzyskać. 

Zakresy działania
  • Promowanie samowiedzy, psychologicznego, fizycznego i duchowego rozwoju poprzez seminaria, warsztaty i publikacje.
  • Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych przez organizowane kluby dyskusyjne.
  • Promowanie integracyjnego podejścia do nauk humanistycznych, poprzez organizowanie możliwości wymiany pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin – psychologii, filozofii, historii, kulturoznawstwa, literatury polskiej i obcej, sztuki i innych.
  • Popularyzowanie postawy reflektującej umożliwiającej rozumienie aktualnych zjawisk kulturowych z perspektywy wiedzy nauk humanistycznych.
  • Wspieranie profesjonalnego rozwoju analityków jungowskich i kandydatów w treningu poprzez organizowanie seminariów, wykładów i spotkań superwizyjnych.
  • Promowanie rozwoju psychologii analitycznej – czasopismo „Raven. Psychologia głębi i kultura„, przekłady literatury jungowskiej, magazyn internetowy e-jungian.com.