Raven. Psychologia głębi i kultura – czasopismo

Raven psychologia głębi i kultura

NIEREGULARNIK „RAVEN. PSYCHOLOGIA GŁĘBI I KULTURA”

 

REDAKCJA: Tomasz J. Jasiński (REDAKTOR NACZELNY), Małgorzata Kalinowska

PROJEKT GRAFICZNY, ŁAMANIE: Jacek Kobiński

KOREKTA: Agnieszka Rachwał-Chybowska

WYDAWCA: Instytut Studiów Kulturowych RAVEN

ISSN: 2657-6066

„Raven. Psychologia głębi i kultura” to nieregularnik wydawany od 2019 roku przez Instytut Studiów Kulturowych RAVEN. Pismo obejmuje teksty z zakresu psychologii analitycznej Carla Gustava Junga, a jednocześnie, podążając za jego myślą i ideą pracy Instytutu, pozostaje otwarte i interdyscyplinarne. Poza osobami profesjonalnie związanymi z psychologią głębi, w gronie autorów czasopisma można znaleźć również filozofów, felietonistów i artystów. Nasza gazeta jest miejscem spotkania i wymiany różnych myśli połączonych określonym rodzajem wrażliwości w przeżywaniu świata, który można by nazwać przeżywaniem rzeczywistości na poziomie duszy. Na łamach półrocznika można więc znaleźć teksty i obrazy, które swoją treścią nawiązują do doświadczenia różnych obszarów świata rozumianego jako żywy organizm – powiązana skomplikowaną siecią wzajemnych zależności całość.

 

„Raven” przedstawia złożoność i bogactwo psychologii Carla Gustava Junga i tych, którzy rozwijali jego myśl. Łączymy różne nurty i perspektywy w psychologii analitycznej – klasyczne i rozwojowe, tradycyjne i współczesne. Nasze zainteresowanie dialogiem i odniesieniem teorii psychologicznych do rozumienia współczesności odzwierciedla się w otwartości na teksty nowatorskie i kontrowersyjne.

 

Wśród artykułów publikowanych w „Raven. Psychologia głębi i kultura” znajdą się również tematy popularyzowane w trakcie wykładów i seminariów realizowanych przez Instytut od jego powstania.

 

Dotychczas ukazały się dwa numery czasopisma „Raven”.

Zobacz w naszym sklepie
sklep Instytutu Raven
Przegląd treści numerów czasopisma "Raven"