Tomasz J. Jasiński – Relacje pomiędzy świadomością a nieświadomym. „Raven” Nr 1/2019

wprowadzenie w psychologię C. G. Junga
mar 27 2019

Tomasz J. Jasiński – Relacje pomiędzy świadomością a nieświadomym. „Raven” Nr 1/2019

Dział „Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga” ucieszy wszystkich, którzy od dawna pytają nas, czy zapis wykładów prowadzonych w Instytucie mógłby być szerzej dostępny. Psychoanalityk Tomasz J. Jasiński otwiera artykułem Relacje pomiędzy świadomością a nieświadomym w kwartalniku „Raven. Psychologia głębi i kultura” cykl, który omawiać będzie podstawowe koncepcje Junga na podstawie przeglądu jego Dzieł Zebranych:
 
 
Rozwój psychologii analitycznej na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu lat zaowocował niezaprzeczalnym pogłębieniem rozumienia psychiki. A jednak rozczarowanie Junga pozostaje w nas żywe i powoduje nami, kiedy sięgamy wstecz, do źródła, w nadziei na odkrywanie nowych znaczeń w tekstach, które żadną miarą nie powinny zostać uznane za martwe. Jung nieustanie poszukiwał słów na opisanie niezmiernej złożoności świata psychicznego. Nie ustawał w poszukiwaniach, ponieważ to zadanie rozumiał jako rodzaj powinności w stosunku do społeczeństwa. Pozostawione przez niego teksty są dla nas, interesujących się jego myślą, wyznacznikiem podobnej powinności, którą on sam tak pięknie definiuje, pisząc:
 

Jestem po prostu psychiatrą… wszystko inne jest dla mnie rzeczą wtórną… myślę jedynie w ramach szczególnego zadania, jakie zostało na mnie nałożone: aby być porządnym psychiatrą, lekarzem duszy. Odkryłem, że kimś takim jestem i tak też funkcjonuję jako członek społeczeństwa.

 Jung, Letters vol. 2
 

W rozmowach o znaczeniu nawet najprostszych słów zazwyczaj kryje się fantazja, którą nazywam iluzją oczywistości. Wynika z niej pewien rodzaj nieuświadomionego przekonania, że gdy dyskutujemy o prostych wydawałoby się rzeczach, to zwykle wiemy, o czym mówimy. Często wydaje nam się, że gdy wymieniamy się poglądami, mówimy o tej samej rzeczy. A jednak dyskutowanie na temat nawet najprostszych pojęć zawsze uwikłane jest w misterną sieć subtelnych założeń. Nierzadko prowadzą one do całkiem doniosłych nieporozumień. Obszarem największych założeń i najdonioślejszych nieporozumień jest refleksja nad ludzką duszą.

 

Jasiński T. (2019). Relacje pomiędzy świadomością a nieświadomym. W: „Raven. Psychologia głębi i kultura”, nr 1/2019 (01), s. 24-31.

Tomasz J. Jasiński jest psychoanalitykiem jungowskim i członkiem zarządu Raven. Studiował filozofię, psychologię i psychotronikę na kilku różnych uniwersytetach w kraju i za granicą. W trakcie kilkunastoletniej praktyki psychoterapeutycznej pracował z osobami dotkniętymi różnymi formami cierpienia i w różnym wieku, począwszy od osób poniżej trzeciego roku życia, do osób osiemdziesięcioletnich.

Interesuje się naturą cierpienia i procesami leczenia, ujętymi z perspektywy psychologii głębi i duchowości, punktami zranienia i zniszczenia w życiu indywidualnym i zbiorowym oraz powstającymi z nich potraumatycznymi strukturami rzeczywistości. Jest autorem tekstów w temacie spotkań między różnymi obszarami doświadczenia oraz przekraczania granic mentalnych wynikających z ustępującego paradygmatu myślenia o świecie i człowieku.

Kwartalnik Raven w naszym sklepie internetowym
  0 Comments
  Udostępnij
  Małgorzata Kalinowska
  contact@raven.edu.pl
  Brak komentarzy

  Post a Comment

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.