Zespół

Tomasz J. Jasiński 

redaktor naukowy, tłumacz, autor, psychoanalityk jungowski

 

Współzałożyciel Instytutu, redaktor naczelny i autor kwartalnika Raven. Psychologia głębi i kultura.

Małgorzata Kalinowska

redaktorka naczelna wydawnictwa, tłumaczka, autorka, psychoanalityczka jungowska

 

Kieruje zespołem redakcyjnym wydawanych książek, jest członkinią zespołu redakcyjnego i autorką w czasopiśmie Raven. Psychologia głębi i kultura. Odpowiada za plany wydawnicze. Współzałożycielka Instytutu.

Jacek Kobiński

artysta, projektant graficzny

 

Twórca fizyczności naszych książek i czasopisma Raven. Psychologia głębi i kultura, odpowiada za projekt graficzny, skład i łamanie. Twórca projektu graficznego strony internetowej Raven. Współzałożyciel Instytutu.