Trauma wczesnodziecięca – seminaria superwizyjne

Miejsce seminariów: Instytut Studiów Kulturowych RAVEN, Czeladź 

 

Seminaria organizowane są wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychoanalizy Jungowskiej

 

Prowadzi: Małgorzata Kalinowska – psychoanalityczka i superwizorka jungowska (certyfikat International Association for Analytical Psychology, Zurich), tłumaczka „Wewnętrznego świata traumy” Donalda Kalscheda

 

„Jednym ze sposobów radzenia sobie z dotkliwymi doświadczeniami wczesnej traumy jest zamknięcie tak wielkiej części siebie samego, jak to tylko możliwe, aby zostało jak najmniej fragmentów wystawionych na możliwość dalszego umysłowego, czy fizycznego ataku. Rolą analizy jest wtedy dostarczenie przestrzeni i środowiska, umożliwiających powrót do życia (…) dla pacjenta, który ośmiela się na powrót poszukiwać obiektu. Odnalezienie traumatycznych momentów, które zostały skutecznie stłumione, odszczepione lub zsomatyzowane jest dla niego aktem wielkiej odwagi.”
– Jonathan Sklar – „Landscapes of the Dark: History, Trauma, Psychoanalysis”

 

Zapraszamy terapeutów, studentów szkoleń psychoterapeutycznych i specjalistów pracujących z osobami, które doświadczyły traumy na cykl seminariów superwizyjnych „Trauma wczesnodziecięca”. Możliwe jest zapisanie się na cały cykl seminaryjny, lub też na pojedyncze seminarium.

 

Dla wielu pacjentów ich doświadczenie traumatyczne jest łatwe do uchwycenia, i oznaczają je na poziomie świadomym od początku terapii, ale dla wielu innych trauma manifestuje się w znacznie bardziej ukryty sposób, w lęku, somatycznych odpowiedziach, stanach umysłu, czy w strukturze osobowości i wzorcach relacyjnych. Doświadczenie wczesnej traumy, występujące jeszcze przed uformowaniem się spójnego ego i jego obron, lub w toku jego formowania się wywiera niszczący wpływ na psychikę, wpływa na wykształcenie wzorców relacyjnych i wpisuje się w strukturę osobowości.

 

Można powiedzieć, że z wczesnym doświadczeniem traumatycznym spotykamy się w przebiegu terapii zawsze ze względu na jego wpływ na osobowość, strukturę obron, relacje, ale nie zawsze pracujemy z nimi, albo raczej nie zawsze rozpoznajemy momenty, w których jego ślady są widoczne w sposób, który umożliwia do nich dostęp. Rozumienie i rozpoznanie przejawów dynamiki wczesnej traumy daje możliwość zrozumienia stanów umysłu pacjenta, w sposób niekrytyczny i niepatologizujący. Co więcej takie rozumienie odpowiada na wezwanie ze strony pacjenta, które często pozostaje niesłyszane, niewidziane czy błędnie rozumiane (na przykład jako opór, negatywna odpowiedź terapeutyczna, destrukcyjny narcyzm etc.). Pozwala to również zrozumieć terapeucie własne odpowiedzi na rzeczywistość psychiczną pacjenta w kontekście charakteru jego doświadczenia traumatycznego, pomagając utrzymać postawę analityczną, która otwiera możliwość stworzenia przestrzeni i środowiska pozwalających na pracę z doświadczeniem traumatycznym.

 

W trakcie cyklu seminariów zajmiemy się różnymi wymiarami wczesnego doświadczenia traumatycznego. Będziemy poruszać się w przestrzeni psychoanalitycznej pracy z traumą, ale nie zawężymy się do jednego paradygmatu – towarzyszyć nam będą między innymi Donald Kalsched, Marcus West i Jean Knox z zakresu psychoanalizy jungowskiej, Donald Winnicott, Wilfred Bion i Thomas Ogden z zakresu psychoanalizy i relacji z obiektem, Peter Fonagy z psychoanalitycznej teorii przywiązania i wreszcie Alan Schore i Margaret Wilkinson na styku psychoanalizy i neuronauki. W trakcie seminariów przewidziany jest moduł wykładów z dyskusją nad materiałem klinicznym i moduł dwóch sesji superwizyjnych. Uczestników seminariów obowiązuje zachowanie zasady poufności co do prezentowanego w trakcie nich materiału klinicznego.

 

Routerzy (studenci w szkoleniu psychoanalitycznym jungowskim) International Association of Analytical Psychology otrzymują dodatkowo zaświadczenie odbycia 3 godzin szkoleniowej superwizji grupowej.

 

Tematyka seminariów:

 

  • Diagnoza wczesnodziecięcej traumy – 13 października 2018 / brak miejsc
  • Diagnoza wczesnodziecięcej traumy – 1 grudnia 2018 / II termin
  • Wczesna trauma a poziomy rozwoju podmiotowości – 8 grudnia 2018
  • Trauma a charakter i dynamika obron psychicznych – 19 stycznia 2019
  • Wczesnodziecięca trauma a stany umysłu – 16 marca 2019
  • Psychoneurofizjologiczne aspekty wczesnej traumy – 18 maja 2019
Wszystkie seminaria

Brak wydarzeń

Seminaria 2018