Marie-Louise von Franz – Archetypal Dimensions of the Psyche

Lut 09 2017

Marie-Louise von Franz – Archetypal Dimensions of the Psyche

„[Proces indywiduacji według Junga] oznacza rozwój tego, co rozumiemy jako dojrzałą osobowość, (…) zdolną do wyboru własnej ścieżki i wierności swemu wewnętrznemu prawu. Szczególnie w czasach zbiorowej neurozy istnienie ludzi o takiej dojrzałości ma kluczowe znaczenie.”

0 Comments
Share Post
Małgorzata Kalinowska
contact@raven.edu.pl
No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.